ČLÁNOK
Index ESO v marci klesol o tri desatiny bodu na 102,1
15. mája 2003

Index ekonomickej sily obcana (ESO) zaznamenal v tretom mesiaci toho roka znacný pokles o tri desatiny bodu a dosiahol 102,1 bodu. Medzirocná dynamika rastu indexu sa znížila na 1,4 %. Informoval o tom analytik Slovenskej ratingovej agentúry Michal Džacovský.

V štruktúre indexu pokracoval trend, ktorý je zretelný od zaciatku tohto roku. Ciastkový index príjmov opät klesol najmä z dôvodu celkového poklesu reálnych miezd. Ten bol podla analytika následkom implementovaných opatrení v januári, aj ked mzda v stálych cenách oproti februáru vzrástla. Rast cenovej hladiny zaciatkom januára výrazne ovplyvnil aj index výdavkov. „Aj ked môžeme skonštatovat, že objem tržieb v stálych cenách oproti februáru vzrástol, celkový pokles objemu tržieb v stálych cenách spôsobil pokles indexu výdavkov aj v marci,“ povedal.

Index reálnych výdavkov zaznamenal v marci mierny rast. Podpísal sa pod neho nižší rast cenovej hladiny a takmer nezmenené úrokové miery z vkladov v bankách. Další pokles disponibilných nezamestnaných, spôsobil v marci opätovný rast indexu nezamestnanosti a ten prekonal svoju hodnotu z decembra 1999. Index zamestnanosti poklesol v dôsledku dalšieho poklesu zamestnanosti vo vybraných odvetviach hospodárstva, pricom index zamestnanosti zaznamenal najnižšiu hodnotu v histórii. Index kúpnej sily v cudzine nadalej pokracoval vo vysokom raste. Dôvodom bolo dalšie posilnenie slovenskej koruny voci euru a doláru.

Ciastkové indexy, ktoré v minulom roku najviac prispievali k rastu indexu ESO, podla Džacovského momentálne ovplyvnujú januárové zmeny. Vzhladom na ich dlhodobý charakter sa dá podla analytika ocakávat, že k výraznému zlepšeniu hlavných ciastkových indexov, a teda ani celého indexu ESO v najbližšom case nepríde.

SRA predstavila indikátor ESO prvýkrát v júni 2001. Indikátor ESO vyjadruje ekonomickú silu obcana, pricom nehovorí len o kúpnej sile, ale do istej miery hodnotí aj jeho pocity a vôlu nakupovat. Okrajovo hodnotí aj ocakávania do budúcnosti. Východisková hodnota indikátoru ESO k 1. januáru 1999 predstavuje 100 bodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS