ČLÁNOK
Index ESO prekročil 100 bodov, zvyšujú ho výdavky občanov
13. marca 2002

Index ESO, vyjadrujúci ekonomickú silu občana, dosiahol v januári 100,1 bodu, čo je o 0,2 bodu viac ako v decembri 2001. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 2,1 %. Po balíčku ekonomických opatrení z roku 1999 je to prvý rast indexu nad východiskovú úroveň 100 bodov. Pre agentúru SITA to uviedol Ľudovít Ódor, ekonóm zo Slovenskej ratingovej agentúry. „Od prvého januára došlo k viacerým zmenám vo vykazovaní údajov Štatistického úradu SR, čo sme museli zohľadniť aj pri výpočtoch indexu ESO. Údaje za posledný rok sme preto zrevidovali, k dramatickým zmenám však nedošlo,“ uviedol Ódor.

Hoci celkový index prekročil východiskovú hodnotu, nie všetky čiastkové indexy sa vyvíjajú rovnako. Index zamestnanosti zaostáva za východiskovou úrovňou o vyše 6 % a má stále klesajúcu tendenciu. Index príjmov, ktorý vyjadruje priemernú mzdu vo vybraných sektoroch, je takisto pod hodnotou 100 bodov o 7,8 % a už štyri mesiace má rastúci trend. Súvisí to najmä s poklesom inflácie a rastom produktivity práce v niektorých sektoroch. Najhlbšie pod počiatočnou hodnotou je index nezamestnanosti, ktorý od januára 1999 stratil viac ako 22 %. Situácia sa v poslednom čase síce stabilizovala, avšak nepriaznivý demografický vývoj a nízka tvorba nových pracovných miest na Slovensku nedávajú podľa Ódora tomuto indexu veľkú nádej na zlepšenie ani v nasledujúcich mesiacoch.

Rastúci trend má od začiatku index reálnych vkladov, ktorý ale začína stagnovať. Tento čiastkový index sa ráta pomocou čistej inflácie, keďže z úspor v bankách občania len málokedy kupujú potraviny alebo komodity s regulovanou cenou. Pod hodnotou 100 bodov je aj index sily v cudzine, ktorý sa v posledných mesiacoch usadil v blízkosti 90 bodov, z čoho vyplýva, že nákupy v cudzine sú pre občanov zrejme menej výhodné ako začiatkom roku 1999.

Ako vysvetlil Ódor, motorom indexu ESO je od začiatku jednoznačne index výdavkov. Tento čiastkový index od začiatku roka 1999 neklesol pod 100 bodov a v januári 2002 dosiahol už 116,6 bodu. „Je to do istej miery fenomén a čiastočným vysvetlením je podľa nás i šedá ekonomika. Pozitívny vývoj v posledných mesiacoch však nie je vzhľadom na rastúce reálne mzdy prekvapením a v závere vlaňajška pomohla aj výplata dlhopisov Fondu národného majetku SR,“ poznamenal ekonóm. Slovenská ratingová agentúra predpokladá, že rastový trend indexu ESO bude v ďalších mesiacoch pokračovať a vo volebnom roku by mohol prekročiť 101 bodov.

Slovenská ratingová agentúra predstavila svoje indikátory ESO a POP prvýkrát koncom júna minulého roku. Indikátor ESO vyjadruje ekonomickú silu občana, pričom nehovorí len o kúpnej sile, ale do istej miery hodnotí aj jeho pocity a vôľu nakupovať. Okrajovo hodnotí tiež očakávania jeho budúcnosti. Indikátor POP predstavuje očakávania trhových subjektov. Prvá hodnota indikátoru ESO predstavuje k 1. januáru 1999 celkove 100 bodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS