ČLÁNOK
Index ekonomického sentimentu vo februári mierne poklesol
27. februára 2002

Indikátor ekonomického sentimentu (IES) dosiahol vo februári 97,7 bodu, čo je o 0,7 bodu menej ako v januári. Napriek miernemu poklesu je táto hodnota vyššia, ako hodnoty dosahované v druhom polroku 2001. Oproti februáru 2001 IES poklesol o 0,9 bodu. V nasledujúcich mesiacoch je možné očakávať stabilnú úroveň, bez výrazných výkyvov. Vyplýva to z údajov zverejnených v utorok Štatistickým úradom SR.

Vývoj indikátora ekonomického sentimentu ovplyvnili pesimistickejšie očakávania v priemysle, kde indikátor dôvery vo februári klesol späť na nulu. Nižšiu úroveň ovplyvnili nepriaznivé očakávania dopytu a následne aj objemu priemyselnej produkcie v období marec až máj 2002. Opäť sa zvýšili stavy zásob hotových výrobkov, ktoré po dlhom čase prekročili dlhodobý priemer.

Pozitívny vplyv na vývoj IES mal vo februári indikátor dôvery v stavebníctve, ktorý v porovnaní s januárom vzrástol o 5 bodov a oproti februáru 2001 o 6 bodov. Dosiahnutá hodnota mínus 29 je najvyššia za posledné tri roky a tesne sa priblížila k dlhodobému priemeru na úrovni mínus 27 bodov. Prevažná väčšina stavebných podnikov považuje dopyt vo februári 2002 za primeraný sezóne a viac ako štvrtina podnikov, najmä s počtom zamestnancov nad 500, očakáva rast počtu zamestnancov.

V dôsledku pozitívneho hodnotenia súčasnej i očakávanej ekonomickej situácie a pomerne nízkeho stavu zásob vzrástol indikátor dôvery v maloobchode na úroveň 25 %, čo je o percento viac ako v januári a zároveň najvyššia hodnota tohto ukazovateľa dosiahnutá v posledných troch rokoch. Viac ako polovica respondentov z maloobchodu očakáva v nasledujúcich troch mesiacoch zlepšenie ekonomickej situácie, len 3 % očakávajú jej zhoršenie.

Najnovší februárový indikátor spotrebiteľskej dôvery (-27,1) bol potvrdením relatívne priaznivých zistení z januára tohto roku. Aj vo februári medziročné porovnanie vyznieva kladne. Na znížení pesimizmu o 10,7 bodu oproti februáru 2001 sa podieľali všetky štyri zložky indikátora, väčšou mierou najmä predikcie finančného vývoja v domácnosti a očakávaný vývoj hospodárskej situácie na Slovensku. Predbežný odhad vývoja IES v prvom štvrťroku 2002 naznačuje pozitívne tendencie, na základe ktorých je možné očakávať zrýchlenie rastu HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS