ČLÁNOK
Index aktivity v americkom priemyselnom sektore vykazuje iba veľmi mierny vzostup
3. mája 2001

Aprílová hodnota PMI dosiahla 43,2 bodu, pričom v marci sa ustálila na úrovni 43,1 bodu.

Podstatné je však to, že PMI sa po prudkom poklese v januári 2001 stabilizoval, čo ale na druhej strane, vedie k viacerým protichodným úvahám.

Jedna časť analytikov tvrdí, že ustálená hodnota tohto indexu je určitým povzbudením, druhý tábor zasa konštatuje, že stabilizovaná, no nízka hodnota PMI predznamenáva iba veľmi slabý ekonomický rast v druhom štvrťroku 2001.

Ak je totiž PMI nad hranicou 50 bodov možno hovoriť o raste priemyselnej aktivity, ak je však pod touto hranicou, konštatuje sa jej znižovanie.

Skrátka americký priemyselný sektor stále hľadá oporný bod, ktorý by znamenal obrat v terajšom vývoji, pričom je stimulujúce, že cenové tlaky sa zmierňujú, no na druhej strane však k zásadnej zmene neprichádza.

Dodajme, že americký priemyselný sektor sa jednou pätinou podieľa na celkových ekonomických aktivitách v USA a je najviac postihnutý spomalením tempa rastu.

V apríli 2001 Federálny rezervný systém znížil úrokové sadzby na 4,5% s cieľom oživiť stagnujúcu ekonomiku, čo sa prejavilo v tom, že pomerne agresívne, a štyri raz po sebe nasledujúce zníženie sadzieb od začiatku roka, vyvolalo vyšší ekonomický rast v porovnaní s pôvodnými očakávaniami. Na medziročnej báze dosiahol v prvom kvartáli 2%-nú hodnotu, v porovnaní s 1% v poslednom štvrťroku 2000.

Aj v hodnotení tohto faktu sa analytici rozchádzajú – časť z nich tvrdí, že ozdravenie ekonomiky sa už začalo, no skeptici hovoria iba o predĺžení štádia celkového ekonomického poklesu, čo by malo „zničujúci efekt“ na hospodárstvo v globálnom meradle.

Každý sa však zhoduje v tom, že index priemyselnej aktivity je kľúčový, pretože je spravidla vždy prvým indikátorom, ktorý je v bežnom mesiaci dostupný. Na základe prudkého poklesu PMI v decembri minulého roka sa Federálny rezervný systém rozhodol v januári 2001 po prvý raz razantne znížiť základnú úrokovú sadzbu.

PMI sa definuje na základe objemu predaných surovín v bežnom mesiaci, ktorých odberateľom je 350 priemyselných spoločností rôznych kategórií v rámci celých Spojených štátov.

Tento dôležitý index spracováva a publikuje Národná asociácia pre riadenie nákupu – NAPM.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS