ČLÁNOK
Incident pri predaji štátnych dlhopisov v USA
26. februára 2002

Ministerstvo financií USA skúma incident, ktorý sa stal na aukcii štátnych dlhopisov. V systéme predaja obligácií individuálnym investorom sa objavil oznam o dopyte po dlhopisoch za 1 mld. USD. To dvadsať razy prevyšuje určený limit. Systém nezrušil nezvyčajný dopyt a transakcia sa stala známa až vtedy keď kupujúci nezaplatil za cenné papiere.

Ministerstvo financií zatiaľ nehovorí o možných podozrivých, ale vyhlásilo, že zavádza ďalšie systémy kontroly podozrivých operácií. Kontrakt neovplyvnil ceny a ani výnosnosť dlhopisov. Ministerstvo však nedodalo cenné papiere, za ktoré nemalo zaplatené. V dôsledku toho v svojej správe uviedlo, že na aukcii predalo menej dlhopisov. Presné údaje o dopyte nie sú. Predstaviteľ tajnej služby vyhlásil, že objednávka bola na dlhopisy za 1,3 mld. USD. Podľa Výboru štátneho dlhu za dlhopisy sa nezaplatilo 905 mil. USD.

Incident síce nedosahuje úroveň škandálu, ale vyvolal určitú vlnu kritiky na adresu ministerstva financií kvôli jeho spôsobom riadenia trhu štátnych dlhopisov, ktorého veľkosť dosahuje 3 trilióny USD. Napríklad v minulom roku ministerstvo nahnevalo obchodníkov tým, že prerušilo vydávanie dlhopisov s tridsaťročnou lehotou splatnosti. Informácia bola neočakávaná a mnohí investori utrpeli straty. Stalo sa, že jeden z analytikov sa dostal na uzavretý briefing pre novinárov, a ešte pred oficiálnym vyhlásením to oznámil niektorým firmám. Okrem toho sa informácia objavila na oficiálnej internetovej stránke ministerstva o niečo skôr ako ju oficiálne oznámili. Aukcia, na ktorej sa na primárnom trhu umiestňujú štátne pokladničné poukážky a štátne dlhopisy je rozdelená na dve etapy. Na prvej aukcii sa zúčastňujú veľkí finanční investori – ministerstvo financií predáva cenné papiere tomu kto ponúkne najnižší výnos. Druhá aukcia je určená pre malých investorov – veľkosť jedného dopytu po pokladničných poukážkach nemôže byť vyšší ako 1 mil. USD a v prípade štátnych dlhopisov nemôže prekročiť hranicu 5 mil. USD. Na nej sa predávajú cenné papiere s výnosom, ktorý bol na prvej aukcii.

Systém TreasuryDirect pre účasť individuálnych investorov v druhej aukcii vznikol v roku 1986. V roku 1997 ju doplnili elektronickým prístupom cez telefón a internet. Asi 600 000 investorov majú v systéme vlastné účty a patria im cenné papiere v hodnote 75 mld. USD. Podľa zástupcov ministerstva financií sa nesprávna objednávka dostala do systému elektronicky. Obchodníci so štátnymi dlhopismi si však kladú otázku ako si ministerstvo mohlo nevšimnúť nezvyčajnú objednávku. Prečo bola objednávka prijatá aj napriek tomu, že prevyšuje limit? Niektorí obchodníci si myslia, že systém sa dal obísť tak, že záujemca si otvoril veľké množstvo účtov. Motívy tajného kupujúceho sú neznáme.

Najväčší škandál spojený s pokusom manipulácie s cenami na trhu štátnych cenných papierov v USA bol v roku 1991. Na aukcii firma Salomon Brothers podala fiktívne objednávky niektorých sérií dlhopisov tak, aby to stačilo ovplyvniť cenu. Investori mali straty 250 mil. USD. Salomon Brothers v rámci mimosúdneho vysporiadania vyriešila konanie, ktoré proti nej začala Komisia pre cenné papiere a burzy tak, že celkom zaplatila 290 mil. USD ako pokuty a kompenzácie strát.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS