ČLÁNOK
IBM otvára novú éru pamätových systémov
13. mája 2003

Spolocnost IBM predstavila novú rodinu produktov na virtualizáciu kapacity pamätových systémov na ukladanie dát, ktoré pomôžu zákazníkom znížit náklady na IT a zároven zvýšit produkcnú efektívnost vdaka menšej komplikovanosti a menej nárocnej správe kapacít na pamätových systémoch v dátovom centre.

IBM tieto produkty uviedla na každorocnom fóre pre analytikov odvetvia, rok po definovaní svojej stratégie v oblasti softvérových technológií pre pamätové systémy, ktorá má sprístupnit potenciál pamätových sietí. Rozvíjajúci sa trh pre tieto softvérové technológie by mal v roku 2006 dosiahnut podla firmy Gartner objem 16,7 mld. USD.

Virtualizacný softvér umožnuje zoskupovanie kapacity z rôznych pamätových systémov do jednotného, konsolidovaného prostredia. Bez tejto funkcie musia firmy spravovat pamätové kapacity v každom systéme zvlášt a nemôžu efektívne zaplnit nevyužitú pamätovú kapacitu na diskových systémoch bez nákladného presúvania dát a odstávky aplikácií.

„Nové produkty IBM v podstate oddelia servery od pamäte a umožnia tým skutocne nezávislú správu pamätových systémov,“ hovorí Brian Truskowski, generálny riaditel pre pamätový softvér skupiny IBM Systems. „Zákazníkom sa núka celkom nový spôsob vizualizácie a tým v konecnom dôsledku virtualizácie všetkých informacných aktív podniku popri lepšom využití pamätovej kapacity, vyššej produktivite administrátorov a lepšej dostupnosti aplikácií.“

Podla nedávnej spotrebitelskej štúdie IBM môžu podniky so stredne velkými až velkými sietami SAN ušetrit v priemere za prvý rok viac než 250 000 USD vdaka lepšiemu využitiu diskov a vyššej produktívnosti správcov, a získat 2,6 mil. USD v podobe inak stratených príležitostí, ktoré sa otvorili vdaka lepšej disponibilite aplikácií.

„V súcasnej nárocnej ekonomike existuje mimoriadny tlak na znižovanie nákladov na IT,“ pokracuje Jerry Campanella, prvý viceprezident National City Corporation. Banková a financná spolocnost so sídlom v Clevelande s bilancnou hodnotou presahujúcou 100 mld. USD nasadila nový virtualizacný systém IBM na zvýšenie efektívnosti. „Podnik vyžaduje rýchly rast otvorených pamätových systémov a vyššiu disponibilitu. Domnievam sa, že nové funkcie produktov na virtualizáciu pamätových kapacít, akým je napríklad IBM SAN Volume Controller, nám umožnia znížit náklady a skvalitnit služby, aby sme dokázali týmto nárocným požiadavkám vyhoviet.“

Rad produktov IBM Virtualization pozostáva z niekolkých integrovaných riešení pripravených na nasadenie v podnikovom prostredí. Tieto riešenia splnajú otvorený štandard prostredia pomenovaný Storage Management Interface Specification alebo SMI-S. Spolocnost IBM uvádza:

“ IBM TotalStorage SAN Volume Controller – slúži na zaclenenie do súcasného prostredia SAN stredne velkých a velkých zákazníkov. Ide o kombinované riešenie pozostávajúce z jedného alebo dvoch uzlových serverov IBM eServer xSeries so systémom Linux a virtualizacným softvérom IBM. Základná konfigurácia sa bude od júla 2003 predávat za 75 000 USD.

“ IBM TotalStorage SAN Integration Server – urcený pre nové siete SAN alebo zákazníkov, ktorých zaujíma SAN Volume Controller a zároven budujú úplne integrované riešenie. Ide o predkonfigurovaný systém, ktorý sa dodáva a inštaluje ako celok pozostávajúci zo SAN Volume Controllera, pamätového servera IBM TotalStorage FAStT600 (kapacita až 83 TB), redundantných prepínacov pre fibre channel a príslušných smerovacov a rozbocovacov. Server bude v ponuke od augusta 2003.

Predstavené produkty obsahujú autonómne funkcie, napríklad náhradu v prípade výpadku, zrkadlenú vyrovnávaciu pamät, automatický reštart uzlov a hladkú aktualizáciu a údržbu. Môžu slúžit aj ako jednotný prístupový bod pre všetky pripojené pamätové kapacity pre volitelné duplikacné služby, napríklad IBM FlashCopy® alebo Peer-to-Peer Remote Copy (PPRC). Obidva produkty bude dodávat spolocnost IBM a jej obchodní partneri, najmä siet centier obchodných partnerov IBM nesúcich názov IBM TotalStorage Solution Center (TSSC). V súcasnosti sú virtualizacné produkty IBM inštalované už vo viac než 40 centrách TSSC, kde pomáhajú zákazníkom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS