ČLÁNOK
IBM kritizuje postup ministerstva financií pri výbere dodávateľa pokladnice
26. júla 2002

Ministerstvo financií SR (MF) v prípade výberu dodávateľa systému štátnej pokladnice nepostupovalo v súlade s verejným záujmom a nesnaží sa o dosiahnutie najlepších podmienok súťaže. Povedal to generálny riaditeľ spoločnosti IBM Slovensko, s.r.o. Boris Kekeši. Ako dodal, ministerstvo by inak nevyradilo zo súťaže spoločnosť, ktorá sa vážne uchádzala a uchádza o účasť na obnovenom výberovom konaní s kompletne vypracovanou ponukou.

Podľa stredajšieho vyjadrenia štátneho tajomníka MF Vladimila Podstánskeho ministerstvo neoslovilo spoločnosť IBM Slovensko, pretože dôkladne nepozná ich ponuku a už nie je dostatočný časový priestor na jej posúdenie. Prijatý zákon o štátnej pokladnici totiž stanovuje plnenie niektorých ustanovení už do konca októbra. IBM podľa neho síce v máji predložilo aktualizovanú ponuku, MF ju však vrátilo, pretože v tom čase bol tender zrušený, a tak nebol dôvod na jej posudzovanie. Kekeši však časový faktor vníma skôr ako nezáujem oboznámiť sa s ponukou. „Veď od odovzdania aktualizovanej ponuky dňa 14. mája do oslovenia uchádzačov uplynulo 47 pracovných dní,“ zdôraznil. Ponuka IBM mala podľa neho 600 strán a obsahovala aj návrh zmluvy.

MF sa v závere minulého týždňa rozhodlo pokračovať vo výbere dodávateľa systému štátnej pokladnice formou rokovacieho konania bez zverejnenia so spoločnosťami Hewlett Packard (HP) a Siemens Business Services (SBS) po tom, čo v závere apríla zrušilo komplikovaný výber rokovaním so zverejnením.

Tender na dodávku štátnej pokladnice bol vyhlásený 6. novembra 2000. Súťažné podklady si prevzalo 39 záujemcov. Dokumenty o splnení požadovaných podmienok predložilo sedem subjektov, štyroch z nich však MF vylúčilo. V tendri zostala okrem SBS a HP aj IBM, tá však svoju ponuku predložila až po stanovenej lehote a v tendri preto nemohla pokračovať. Následne výberová komisia štyrikrát určila za víťaza spoločnosť HP, SBS sa však vždy proti rozhodnutiu odvolal a Úrad pre verejné obstarávanie jej námietkam zakaždým vyhovel. MF nakoniec tender zrušilo a podľa metodického usmernenia úradu sa rozhodlo pre rokovacie konanie bez zverejnenia.

HP a SBS by mali do piatku poskytnúť MF doplňujúce informácie súvisiace s dodávkou systému. Minister financií by mal následne vymenovať výberovú komisiu, ktorá ako poradný orgán posúdi ponuky oboch oslovených spoločností a odporučí ministrovi víťaza. Konečné rozhodnutie o dodávateľovi by zrejme malo padnúť v polovici augusta, najneskôr do jeho konca.

Chronológia výberu dodávateľa štátnej pokladnice

6. novembra 2000

Ministerstvo financií SR (MF) vyhlásilo rokovacie konanie so zverejnením na dodávku služieb a technológií na kľúč pre systém štátnej pokladnice SR.

5. decembra 2000

Dokumenty o splnení požadovaných podmienok predložilo sedem subjektov – Hewlett-Pacard GmbH Viedeň (HP), IBM Slovensko, Siemens Business Services Viedeň (SBS), Ditec Praha spolu s Unisys Praha, CSC Ploenzke AG zo SRN, francúzska Trema-Treasury Management, Compaq Computer Slovakia v konzorciu s CapGemini Ernst&Young Österreich Consulting AG.

31. decembra 2000

Komisia vylúčila z tendra Ditec Praha spolu s Unisys Praha, CSC Ploenzke AG, Trema-Treasury Management a Compaq Computer Slovakia v konzorciu s CapGemini Ernst&Young Österreich Consulting AG, pretože nesplnili požadované podmienky.

5. júna 2001

MF predložilo HP, SBS a IBM výzvu na predloženie ponúk.

6. júla 2001

Ponuky v stanovenej lehote do 16:00 hod predložili HP a SBS. IBM predložil ponuku až po termíne, tesne pred polnocou.

26. júla 2001

MF podalo na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podnet na kontrolu z dôvodu podozrenia na porušenie postupu vo verejnom obstarávaní, keďže existovalo podozrenie z pokusu manipulovať rozhodovanie niektorých členov komisie a jej predsedu úplatkom.

30. júla 2001

ÚVO pozastavil rokovacie konanie.

7. august 2001

V médiách sa objavila informácia, že úplatok predsedovi výberovej komisie vo výške 1,5 mil. Sk ponúkol štatutárny zástupca spoločnosti SBS Peter Prónay.

14. august 2001

Kauzu podplácania začal preverovať Okresný úrad vyšetrovania v Bratislave.

22. augusta 2001

ÚVO konštatoval, že sa neporušil zákon o verejnom obstarávaní a komisia pokračovala v procese vyhodnocovania ponúk.

11. septembra 2001

Komisia určila za víťaza tendra na dodávku systému štátnej pokladnice spoločnosť HP.

28. septembra 2001

SBS podala námietku voči rozhodnutiu výberovej komisie. Podľa spoločnosti nepostupovalo MF pri rozhodovaní podľa súťažných podmienok.

10. októbra 2001

Z trestného činu podplácania obvinila vyšetrovateľka Krajského úradu vyšetrovania v Bratislave jedného z dvoch konateľov SBS. Malo ísť o Petra P. zo Svätého Jura. SBS odmietla akékoľvek obvinenia z pokusu o podplácanie predsedu a členov výberovej komisie v tendri.

22. októbra 2001

ÚVO rozhodol, že výberová komisia porušila pri vyhodnocovaní ponúk platný zákon o verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv aj na určenie víťaza. Rozhodnutie výberovej komisie o víťazovi tendra bolo preto neplatné.

9. novembra 2001

Komisia druhýkrát určila ako víťaza tendra spoločnosť HP.

19. novembra 2001

SBS druhýkrát namietla proti rozhodnutiu komisie.

17. decembra 2001

ÚVO druhýkrát rozhodol o porušení zákona o verejnom obstarávaní, .

8. januára 2002

HP sa tretíkrát stáva víťazom tendra.

15. januára 2002

SBS podala dve námietky na ÚVO a na ministerstvo financií proti rozhodnutiu výberovej komisie.

16. januára 2002

HP podala námietku, podľa ktorej by SBS mala byť z hodnotenia verejnej súťaže vylúčená, keďže nedodržala podmienky týkajúce sa bankovej záruky.

13. februára 2002

ÚVO aj po tretí raz vyhovel námietke SBS.

20. februára 2002

SBS vyzýva MF, aby zvážilo, či je súčasné zloženie výberovej komisie pri MF zárukou, že sa nesprávny spôsob hodnotenia ponúk nezopakuje aj štvrtýkrát. MF nátlak SBS odmieta.

22. februára 2002

Minister financií zriadil po analýze posledného rozhodnutia ÚVO novú výberovú komisiu.

25. marca 2002

Výberová komisia pri MF vylúčila ponuku SBS, ktorá podľa nej nespĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet obstarávania a nerešpektuje zmluvné a obchodné podmienky stanovené v súťažných podkladoch. Komisia vytkla ponuke SBS, že obsahovala bankovú zábezpeku, ktorá nebola predĺžiteľná. Komisia tak vyhodnocovala len ponuku HP.

3. apríla 2002

SBS podala na ÚVO a MF námietku proti vylúčeniu jej ponuky z tendra. Vylúčenie ponuky z tendra bolo podľa SBS nezákonné, nakoľko ju vylúčila nová komisia, ktorú minister financií vymenoval v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Podľa SBS navyše poskytnutá banková záruka, ktorú v októbri 2001 preskúmal aj ÚVO, spĺňa všetky požiadavky stanovené obstarávateľom.

11. apríla 2002

ÚVO vyhovel námietke SBS proti vylúčeniu jej ponuky z tendra.

30. apríla 2002

MF zrušilo tender na dodávku systému štátnej pokladnice.

14. mája 2002

IBM Slovensko podalo na MF aktualizovanú ponuku na dodávku riešenia štátnej pokladnice.

16. mája 2002

MF vrátilo IBM ponuku, keďže tender bol zrušený.

19. júla 2002

MF rozhodlo o tom, že v tendri na dodávku systému štátnej pokladnice bude pokračovať rokovacím konaním bez zverejnenia s HP a SBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS