ČLÁNOK
IBM je svetová špička v serveroch
12. júna 2003

Spoločnosť IBM predstavila najdokonalejší server na svete a zároveň oznámila, že všetci podnikoví zákazníci získajú prostredníctvom divízie IBM Global Services prístup k bezprecedentným mainframeovým funkciám IBM prostredníctvom nových služieb typu on demand.

Nová vlajková loď rodiny eServer IBM zSeries 990 využíva špičkové technológie modelu eServer z900, ktorý zaviedol nové pravidlá v oblasti podnikových výpočtových systémov svojím nepriestrelným zabezpečením, spoľahlivosťou a extrémnym výkonom v Linuxovej virtualizácii a automatizácii.

Nový model z990 je výsledkom štvorročného vývoja platformy zSeries, na ktorom sa podieľalo 1200 vývojárov IBM, a na ktorý bola vynaložená viac než jedna miliarda USD. Model z990 stanovuje nový štandard pre podnikové výpočtové systémy a je špičkou odvetvia v nasledujúcich oblastiach:

“ Virtualizácia – architektúra z990 dokáže podporovať stovky až tisícky virtuálnych linuxových serverov v jednej skrini. Vyrovnáva sa to približne celému dátovému centru, uloženému na jedinom serveri s veľkosťou chladničky.

“ Automatizácia – model z990 obsahuje jedinečnú technológiu IBM Intelligent Resource Director (IRD), ktorá dynamicky presúva systémové zdroje na aktuálne pracovné úlohy podľa zoznamu priorít a cieľov stanovených používateľom.

“ Škálovateľnosť – jediný systém z990 má obrovskú schopnosť rozširovania. Možno ho rozšíriť tak, aby dokázal spracovávať 450 miliónov e-biznis transakcií za deň, alebo spravovať stovky virtuálnych Linuxových serverov. Klaster systémov z990 si poradí s až 13 miliardami transakcií za deň, čo presahuje priemerný týždenný počet obchodov na burze v New Yorku. Systém z990 tiež poskytuje možnosť zapínania a vypínania výpočtových kapacít, vďaka čomu môžu zákazníci dočasne pridávať serverové procesory počas špičiek.

“ Bezpečnosť – centrálny server IBM je konštruovaný od základu tak, aby zmaril prienik do systému a predstavuje jeden z najbezpečnejších serverov na trhu. Šestnásťprocesorový server z990 dokáže spracovať až 11 000 zabezpečených transakcií za sekundu.

“ Spoľahlivosť – spoľahlivosť centrálneho servera sa nemeria v dňoch ani týždňoch, ale desaťročiach. Miera dostupnosti hardvéru pre zSeries v klastri dosahuje 99,999%, teda menej než päť minút výpadkov za rok.

Systém z990 je najvýkonnejší a najlepšie škálovateľný centrálny server IBM za celú 40-ročnú históriu týchto strojov, pričom je viac než dvojnásobne rozšíriteľný a viac než trikrát výkonnejší než z900 – je novým „stavebným kameňom“, ku ktorému môžu zákazníci pridávať novú kapacitu bez prerušenia aplikácií. Produktová štruktúra sa tiež podstatne zjednodušila, čo viedlo k zníženiu modelov centrálnych serverov zo 42 na štyri.

Spoločnosť IBM zároveň oznámila, že divízia IBM Global Services začala nasadzovať systémy z990 vo svojich dátových centrách On Demand. Prvým z centier, na ktoré sa budú môcť obrátiť klienti skúmajúci možnosť získania výpočtového výkonu centrálneho servera podľa potreby (on demand) bude centrum v coloradskom Boulderi. Nový centrálny server poslúži ako základný kameň multiplatformových centier, pričom umožní zákazníkom všetkých veľkostí získavať podľa svojej potreby rôznou formou prístupu k výpočtovému výkonu a kapacite. IBM Global Services bude ponúkať funkcie centrálneho servera a technológie uplatňované v službe Utility Management Infrastructure, ako aj plne integrovanú infraštruktúru vrátane procesorov centrálnych serverov, pamäťových kapacít, sieťových zariadení a middleware.

„Centrálny server IBM je už dlho štandardom v serverových technológiách. Jeho technológie sú dôležité pre zákazníkov, ktorí ich využívajú na riadenie nepredvídateľných výkonových špičiek pre aplikácie typu on demand, ktorí požadujú vlastnosti ako výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť. Náš nový eServer z990 znova dvíha latku pre našich konkurentov, ktorí by radi ponúkali výpočtové systémy podobné našej triede centrálnych serverov,“ hovorí prvý viceprezident a riaditeľ skupiny IBM Systems William Zeitler. „Okrem toho technológie, ktoré uzreli svetlo sveta práve v prostredí centrálneho servera ovplyvňujú vývoj systémov a umožňujú celému radu IBM eServer udržať si prvenstvo vo výkone.“

„Dostupnosť služieb centrálneho servera v podobe on demand je začiatkom novej éry v poskytovaní služieb dátových centier našim zákazníkom,“ uzatvára Jim Corgel, generálny riaditeľ hostingových služieb IBM pre e-biznis. „Dátové centrá IBM On Demand predstavujú revolúciu, vďaka ktorej získajú malé aj veľké podniky úplne nový prístup k technológiám, aplikáciám a výpočtovým zdrojom. Z týchto centier IBM poskytuje bezprecedentný serverový výkon a pamäťovú kapacitu, pričom zároveň spravuje tisícky kritických podnikových aplikácií pre podniky všetkých veľkostí.“

O spoločnosti IBM

IBM je najväčšia spoločnosť v oblasti informačných technológií na svete, ktorá už 80 rokov pomáha podnikom inovovať. Spoločnosť IBM využíva všetky zdroje svojej vlastnej organizácie aj kľúčových podnikových partnerov, aby ponúkla spektrum služieb, riešení a technológií, ktoré veľkým aj malým zákazníkom umožňujú naplno využiť nový vek elektronického podnikania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS