ČLÁNOK
I. Mikloš: Vláda úspešne stabilizovala ekonomiku
11. apríla 2002

Opatrenia na obnovenie ekonomickej rovnováhy a vytvorenie podmienok pre zdravý a udržateľný rast slovenskej ekonomiky, ktoré prijala po nástupe k moci súčasná vláda, boli úspešné. Slovenská ekonomika sa stabilizovala už počas roku 2000 a v nasledujúcom období sa rast hospodárstva postupne zrýchľuje. Vyplýva to zo správy o vývoji ekonomiky od októbra 1998 do apríla 2002, ktorú vypracoval vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Ako sa uvádza v správe, napriek nebezpečnej hospodárskej situácii v októbri 1998 sa vláde podarilo realizovať „mäkké pristátie“. Aj počas realizácie niektorých tvrdých opatrení sa totiž na Slovensku zachoval hospodársky rast. Dosiahnutá makroekonomická stabilita tak spolu s viacerými opatreniami v oblasti mikroekonomiky vytvorila predpoklady pre naštartovanie rýchleho, ale súčasne zdravého a dlhodobo udržateľného hospodárskeho rastu.

V porovnaní s obdobím pred nástupom vlády do funkcie sa podľa správy výrazne znížili úrokové sadzby. Kým priemerná úroková sadzba z čerpaných úverov dosiahla v októbri 1998 úroveň 23,5 %, vo februári 2002 to bolo už len 9 %. Takýto výrazný pokles úrokových sadzieb znamená podstatné zníženie finančných nákladov podnikateľov. Tí môžu s krátkym časovým oneskorením takto usporené zdroje investovať a vytvárať nové pracovné miesta.

Počas volebného obdobia súčasnej vlády sa stabilizoval kurz koruny voči euru. Od vzniku eura, teda od 1. januára 1999 do 4. apríla 2002 koruna posilnila voči euru o 3,3 %. Vzhľadom na vyššiu infláciu na Slovensku v porovnaní s eurozónou počas uvedeného obdobia je reálne posilňovanie kurzu koruny ešte podstatne výraznejšie. Obnovil sa prílev priamych zahraničných investícií a prestala rásť zahraničná zadlženosť Slovenska. Súčasne sa podstatne zvýšila ziskovosť podnikateľskej sféry.

Potvrdením správnosti hospodárskej politiky po októbri 1998 je podľa správy prijatie Slovenska za člena Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v decembri 2000, ako aj zvýšenie ratingu Slovenska zo strany ratingovej agentúry Standard & Poor’s v októbri minulého roku. Rating Slovenska tak opäť preradila do investičného stupňa, z ktorého Slovensko vypadlo tesne pred voľbami v septembri 1998. Dôvera investorov sa postupne zvyšovala a spread dlhopisov Slovenskej republiky poklesol na úroveň, ktorá začiatkom apríla 2002 dosahovala pri slovenských eurobondoch denominovaných v eure so splatnosťou v roku 2004 okolo 0,65 %.

V roku 2001 sa však zhoršili výsledky zahraničného obchodu, keď jeho deficit dosiahol 103 mld. Sk. Deficit bežného účtu platobnej bilancie v roku 2001 predstavoval 9,2 % hrubého domáceho produktu. Hlavnou príčinou bolo spomalenie rastu vývozu a v posledných dvoch mesiacoch roku 2001 dokonca jeho pokles. Tento vývoj spôsobilo zhoršenie situácie svetovej ekonomiky, ktoré sa začalo už začiatkom roku 2001 a zvýraznilo sa po teroristických útokoch na USA v septembri 2001. Súčasný deficit bežného účtu sa od minulosti líši svojou štruktúrou a spôsobom prefinancovania. Aktuálny deficit, ktorý je spojený s reštrukturalizáciou ekonomiky, spôsobili podľa správy najmä dovozy súvisiace s oživením investícií a spotreba domácností zatiaľ nie je hlavným motorom dovozov. Deficit bežného účtu platobnej bilancie v súčasnosti plne kryje prílev priamych zahraničných investícií, a nie čerpanie zahraničných úverov, ako to bolo v minulosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS