ČLÁNOK
I. Matušík sa obrátil na EBRD kvôli sporu o telekomunikácie
12. mája 2000

…aby ho informoval o súdnych konaniach vedených voči Slovenským telekomunikáciám, a.s. (ST) ako aj Slovenskej republike samotnej. V kópii listu, ktorú pán Matušík poskytol agentúre SITA, uvádza chronológiu udalostí od samotného návrhu na konkurz voči ST v januári roku 1996 až po rok 2000. „Považujeme za potrebné Vás informovať o tom, že dlhy vo výške 444 mld. Sk neboli doteraz splatené a prípadné súdne konania môžu poškodiť Vašu banku v prípade, že máte stále záujem odkúpiť časť majetku ST,“ uvádza I. Matušík v liste.

O EBRD sa pôvodne hovorilo v súvislosti s predajom 15-percentného podielu FNM v ST. FNM neskôr spresnil svoje zámery s tým, že nevylúčil predaj uvedeného balíka ani strategickému investorovi, ale len potom, čo budú ST sprivatizované.

HTM podala v januári 1996 na súd návrh na dohodovacie konanie voči ST podľa v tom čase platného znenia zákona o konkurze a vyrovnaní. V návrhu spoločnosť uplatnila pohľadávky, ktoré jej údajne vznikli voči ST ako zmluvná pokuta zo zmluvy o vydávaní telefónnych zoznamov z roku 1990 a jej dodatku z roku 1992. ST vo svojom vyjadrení súdu oznámili, že nároky navrhovateľa neuznávajú. Krajský súd v Bratislave v júni 1998 zrušil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 3, ktorý v roku 1996 rozhodol, že medzi štátnym podnikom ST a spoločnosťami HTM Slovakia, s.r.o. a Herold Business Data, s.r.o. neexistuje právny vzťah založený Hospodárskou zmluvou o spolupráci v oblasti vydávania telefónnych zoznamov.

Konkurz voči Slovenským telekomunikáciám, š.p., svojím rozhodnutím zastavil Najvyšší súd SR. Posledným krokom HTM bolo podanie na európsky súd v Štrasburgu. Bola to prvá žaloba HTM v Štrasburgu a bola zameraná proti údajnému protiústavnému postupu štátnych orgánov (Vlády, parlamentu, ako aj Ústavného súdu SR).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS