ČLÁNOK
Hyza bude emitovať 32 ks miliónových dlhopisov
20. októbra 2000

Hyza, a.s., Žilina bude emitovať 32 dlhopisov v celkovom objeme 32 mil. Sk. Začiatok vydávania stanovil podnik na 1. január 2001, pričom emisný kurz predstavuje 100 % menovitej hodnoty dlhopisu, ktorá je 1 mil. Sk. Dátum splatnosti dlhopisu určila spoločnosť na 1. február 2002. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

Dlhopisy v zaknihovanej forme budú neverejne obchodovateľné cenné papiere a budú znieť na meno. Úrokový výnos z dlhopisu bude podľa údajov spoločnosti predstavovať 13 % p.a. Termíny výplaty úrokového výnosu budú pritom mesačné a výplatným miestom bude sídlo spoločnosti Hyza.

Akciová spoločnosť Hyza patrí medzi najväčších slovenských výrobcov hydiny a hydinových výrobkov. Prvý polrok 2000 ukončila firma so ziskom vo výške 3,64 mil. Sk, kým v rovnakom období minulého roka predstavoval zisk 8,57 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných služieb a výrobkov klesli takmer o 10 % a dosiahli 464,49 mil. Sk. Na zhoršení celkového výsledku sa podieľal pokles prevádzkového zisku o 27 % na 14,49 mil. Sk. Vlastné imanie spoločnosti k ultimu júna bolo 230,5 mil. Sk. Cudzie zdroje v podniku predstavovali k prvému polroku 266,3 mil. Sk. Firma má úvery vo výške celkom 97,25 mil. Sk, čo je približne o 11 mil. Sk viac ako v minulom roku. Dlhodobé bankové úvery dosahujú 14,75 mil. Sk.

Základné imanie hydinárne je 168,5 mil. Sk. Predmetom podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti je výroba mäsa a mäsových výrobkov, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami, výkrm brojlerov a cestná nákladná doprava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS