ČLÁNOK
HypoVereinsbank Slovakia s polročným hrubým ziskom 127 mil. Sk
10. augusta 2000

HypoVereinsbank Slovakia, a.s., Bratislava ukončila polročné hospodárenie s hrubým ziskom 127 mil. Sk. V uplynulom roku banka vykázala čistý zisk na úrovni 241,8 mil. Sk, čo znamenalo jeho medziročné zvýšenie o 77 %. Bilančná suma banky sa k ultimu júna zvýšila o 24 % na súčasnú hodnotu 9,266 mld. Sk. V priebehu prvého polroka sa v banke uskutočnilo tiež zvýšenie základného imania o 500 mil. Sk na 1,561 mld. Sk, čím sa výrazne rozšíril jej obchodný potenciál. Banka tak evidovala v závere polroka vlastný kapitál vrátane kumulovaného zisku minulých rokov a zisku bežného obdobia na úrovni 1,948 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytlo predstavenstvo banky. Podľa jeho predstaviteľov dosiahnuté polročné výsledky potvrdzujú aj v tomto obchodnom roku správnosť rozhodnutí vedenia a zvoleného spôsobu expanzie banky na slovenskom trhu.
V priebehu prvých šiestich mesiacov zaznamenala banka výrazný medziročný pokles finančných nákladov z minuloročnej 459-miliónovej úrovne na 360 mil. Sk evidovaných k ultimu júna. Výnosy z finančných operácií banky pritom k tomu istému dátumu dosiahli 601 mil. Sk. V porovnaní so záverom minuloročného polroka banka evidovala ku koncu júna aj vyšší objem primárnych vkladov. Ich hodnota dosiahla 2,903 mld. Sk, pohľadávky voči klientom predstavovali 3,133 mld. Sk.
Koncom júna otvorila HypoVereinsbank Slovakia v Košiciach svoju ďalšiu, v poradí druhú slovenskú pobočku. Podľa informácií jej predstavenstva bude banka vo svojej expanzii vzhľadom na dosiahnuté výrazne priaznivé výsledky pokračovať. Do konca tohto roka by sa tak mala jej obchodná sieť rozšíriť o pobočku v Žiline.
HypoVereinsbank Slovakia, a.s. je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou nemeckej Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG so sídlom v Mníchove. Svoju prvú pobočku na Slovensku otvorila banka v septembri minulého roka v Bratislave. Ku koncu uplynulého roka zamestnávala HypoVereinsbank Slovakia 90 pracovníkov. HypoVereinsbank Slovakia začala so svojou aktívnou bankovou činnosťou od júla 1996 ako HYPO-BANK Slovakia, a.s. Po zavŕšení fúzie jej materskej spoločnosti, Bayerische Hypotheken- und Wechselbank s ďalšou bavorskou bankou Bayerische Vereinsbank k 1. septembru 1998, bol tento proces ukončený i na Slovensku v novembri 1998.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 1. 2021

USD 1,215 0,001
CZK 26,080 0,072
GBP 0,888 0,002
HUF 357,330 0,280
CAD 1,546 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS