ČLÁNOK


,

Hypotéky v júni výhodnejšie
23. júna 2003

Od prvého júla štát mení systém uplatňovania štátneho príspevku na hypotekárne úvery. Jeho výška sa od roku 1999 niekoľkokrát menila, z pôvodných 6 % klesala na 5 % v roku 2001, 4,5 % v roku 2002 až na súčasných 2,5 %. Vždy však platilo, že bonifikáciu platnú pri poskytnutí úveru štát garantuje až do jeho splatenia. Výhodu majú tí, ktorí úver získali počas 6-percentného príspevku. Teraz platia minimálne úroky. Doteraz teda štát prispieval rovnakým percentom počas trvania splátok. Ak klient uzavrel zmluvu na poskytnutie hypotekárneho úveru pri úrokovej miere napr. 8 % a získal štátnu bonifikáciu 2,5 %, akýmkoľvek smerom by sa pohla úroková miera, bude vždy platiť úroky o 2,5 % nižšie. Musí, pravda, splniť podmienky na získanie štátneho príspevku. Okrem iného medzi ne patrí obmedzenie výšky úveru na 2,5 mil. Sk.

Podľa nového systému štát nezaručí rovnakú výšku príspevku počas celého obdobia splácania úveru. Fixnú sadzbu štátnej bonifikácie mení na pohyblivú. Každo-

ročne ju bude schvaľovať spolu so štátnym rozpočtom. Určené percento by sa malo odvíjať od aktuálnej finančnej situácie na trhu a, samozrejme, balíka peňazí určeného na financovanie hypoték. Zmena systému bonifikácie viedla väčšinu bánk v júni k dočasnému zníženiu úrokovej sadzby či poplatkov. Na atraktivite získavajú najmä úvery poskytované na nešpecifikovanú nehnuteľnosť.

Šesť mesiacov

Pri úvere na kúpu nešpecifikovanej nehnuteľnosti alebo na následnú rekonštrukciu klient podpíše úverovú zmluvu a má šesť mesiacov na nájdenie vhodnej nehnuteľnosti. V úverovej zmluve sa dohodne predbežná výška úveru i úroku, upresní sa s konkrétnou nehnuteľnosťou. „Obsah úverovej zmluvy je rovnaký ako pri klasickom hypotekárnom úvere. Rozdiel je v tom, že niektoré údaje, ako je špecifikácia objektu úveru, prípadne aj predmetu zabezpečenia, doplníme vo forme dodatku k úverovej zmluve tesne pred čerpaním úveru,“ vysvetľuje hovorkyňa Všeobecnej úverovej banky, a. s., Silvia Nosálová. Aj v HVB Bank Slovakia možno ručiť až vyhliadnutou nehnuteľnosťou. V Slovenskej sporiteľni je podľa hovorkyne Evy Güttlerovej potrebné, aby žiadateľ poskytol inú nehnuteľnosť ako zabezpečenie pred schválením hypotekárneho úveru.

Pri žiadosti o tento typ úveru potrebuje žiadateľ rovnaké doklady ako pri klasickom hypoúvere, musí teda preukázať majetkové pomery, príjem, doklady k predmetu zabezpečenia. Až po šiestich mesiacoch predkladá napr. v HVB Bank doklady, ktorými preukáže prefinancovanie vlastných zdrojov pred poskytnutím úveru a kvôli kontrole zmeny pomerov znovu potvrdenie o príjme. Dokladov, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti, je podstatne viac. Je to kópia z katastrálnej mapy, výpis z katastra nehnuteľností, overená kópia kúpnej zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí vlastníctva. Uzavrieť takúto zmluvu je výhodné pre tých, ktorí chcú využiť zatiaľ platné podmienky. Aj keď vhodnú nehnuteľnosť nájdu až o pol roka, budú čerpať bonus v podobe garantovanej výšky štátneho príspevku vo výške 2,5 % počas celého obdobia splácania úveru.

Už len pár dní

Čo sa stane, ak by niekto nestihol nájsť do šiestich mesiacov nehnuteľnosť? Slovenská sporiteľňa po zvážení dôvodov môže predĺžiť lehotu na čerpanie. „Ak klient ani v predĺženej lehote nenájde vhodnú nehnuteľnosť, stratí nárok na čerpanie úveru,“ hovorí E. Güttlerová. Vzniknú mu tak náklady súvisiace s uhradenými poplatkami za žiadosť a poskytnutie úveru. Aj iné banky sú ochotné predĺžiť lehotu na nájdenie želanej nehnuteľnosti.

Zvýhodnený úrok do konca júna poskytuje Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, HVB Bank, OTP aj UniBanka. Inú cestu zvolila Tatra banka, ktorá znižuje úroky od 1. júla, aby aj pri zmenených podmienkach poskytovania štátneho príspevku zatraktívnila úvery. Aj v poplatkoch došlo k zmenám. Bez poplatku za spracovanie žiadosti i poskytnutie úveru klient vybaví pôžičku vo VÚB aj Slovenskej sporiteľni. V ostatných bankách sa poplatky nemenia. ( V PROFITE č. 18 -19 sme popisovali poplatky podrobnejšie.) V prípade HVB Bank sme zamenili poplatok za spracovanie žiadosti a poskytnutie úveru. Klient HVB Bank zaplatí za úverovú žiadosť 0,25 % z výšky úveru, minimálne 2 500 Sk a za spracovanie úveru 1 % z objemu, minimálne 6 000 Sk. Ak však banka úver schváli, po schválení a čerpaní hypoúveru vráti poplatok za úverovú žiadosť. Za spracovanie žiadosti sa platí aj v ČSOB, Slovenskej sporiteľni, Tatra banke a UniBanke, ostatné banky účtujú len poplatok za poskytnutie úveru.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS