ČLÁNOK
Hydrostav podal žalobu na SSC a Doprastav
7. augusta 2002

Hydrostav, a.s., Bratislava, ktorý je od 30. júla v konkurze, podal v utorok žalobu na Slovenskú správu ciest (SSC) a Doprastav Bratislava. Cieľom je získať predbežné opatrenie súdu, ktoré ich zaviaže zdržať sa akýchkoľvek zásahov do vykonávania prác na diaľničnom úseku D1 Ladce – Sverepec. „Súčasne návrh obsahuje, aby súd určil, že odstúpenie od zmluvy o dielo zo strany SSC je neplatné,“ uviedol na utorkovej tlačovej besede správca konkurznej podstaty Hydrostavu Jozef Bolješik. Súd uložil správcovi povinnosť prevádzkovať podnik s osobitným zameraním na pokračovanie stavebných prác podľa zmluvy o diele uzavretej 29. januára 1998 medzi objednávateľom SSC a zhotoviteľom, spoločnosťou Hydrostav. Ako Bolješik dodal, zákon voči takémuto rozhodnutiu súdu vydaného formou opatrenia nepripúšťa opravný prostriedok. Celkový objem prác na diaľnici Ladce – Sverepec vrátane všetkých indexov a dodatkov by mal dosiahnuť 3,5 mld. Sk.

Podľa Bolješika neprišlo koncom mája k relevantnému odstúpeniu od zmluvy, lebo výpoveď nebola nikdy právne významným spôsobom predstaviteľom Hydrostavu doručená. Vyhlásením konkurzu na majetok Hydrostavu mohla SSC odstúpiť od zmluvy o diele, avšak táto tak zatiaľ neurobila. Podľa Ivana Čarnogurského, ktorý právne zastupuje správcu Hydrostavu, SSC aj Hydrostav sú viazaní zmluvou o diele. V prípade odstúpenia od zmluvy by všetky časti diaľnice, ktoré sú rozostavané a neboli odovzdané, spadali do konkurznej podstaty a boli ponúknuté v rámci ponukového kola na predaj. Predaju by však predchádzalo spísanie a ohodnotenie majetku, ktoré môže trvať niekoľko rokov. Z verejného záujmu by preto podľa Čarnogurského nebolo vhodné, aby SSC odstupovala od zmluvy.

„SSC doručila výpoveď zo zmluvy o dielo poštou, faxom a prostredníctvom kuriéra, ktorý bol odmietnutý. Ďalej výpoveď prevzala sekretárka Hydrostavu a máme podpísané stavebné denníky,“ zdôraznil právnik zastupujúci SSC Dušan Kubovčák. Ako ďalej dodal, v mene SSC podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR týkajúce sa zmluvy o dielo Ladce – Sverepec. Podľa trestného oznámenia sa všetci tí, ktorí bránia SSC realizovať dielo, dopúšťajú konkrétnych trestných činov.

Obdobie „sporného“ odstúpenia od zmluvy koreluje s oficiálnym vstupom skupiny Istrokapitál do stavebnej výroby Hydrostavu. Istrokapitál totiž odkúpil spoločnosti, ktoré prevzali na seba stavebnú výrobu Hydrostavu. Podľa člena predstavenstva Istrokapitálu Miroslava Remetu, viacerí investori využili bez špecifických problémov možnosť, ktorá im zabezpečila prevzatie garancií za diela a prechod odborných zamestnancov. „Išlo aj o zabezpečenie prevzatia záväzkov, ktoré priamo nadväzovali na rozostavané diela,“ doplnil Remeta. Od 15. mája Istrokapitál oficiálne prevzal akciové spoločnosti Hydrostav – Bratislava Vlčie Hrdlo, Hydrostav Šaľa a Hydrostav Trenčianske Bohuslavice prostredníctvom spoločnosti Focus Finance, o.c.p., a.s., Bratislava. Jej jediným akcionárom je Prominent Holding, a.s., Bratislava patriaci do skupiny Istrokapitál. Podľa medializovaných informácií Hydrostav Piešťany, a.s., dosiaľ zostáva pod kontrolou skupiny, ktorá po nákupe pohľadávok voči Hydrostavu personálne ovládla tento podnik ešte koncom roka 2001. Táto skupina zároveň organizovala predaj majetku Hydrostavu prostredníctvom novozaložených firiem.

V Hydrostave robilo due dilligence viacero firiem. Zámerom Istrokapitálu bolo spočiatku prevzatie celého Hydrostavu. Podľa Remetu podstatná časť činnosti Hydrostavu a jeho podnikateľská strata vyplýva zo správy nehnuteľností a z dlhovej služby a nie z priamych výkonov stavebnej výroby. „Preto sme sa rozhodli prevziať stavebnú činnosť prostredníctvom iných spoločností,“ skonštatoval Remeta.

Istrokapitál ako zástupca nových spoločností sa zaviazal, že počas rokovania o prechode práv týkajúcich sa výstavby diaľnice Ladce – Sverepec bude zabezpečovať financovanie výkonov starého Hydrostavu tak, aby boli plnené požiadavky voči investorom. „Výkony starého Hydrostavu zabezpečujeme finančne, na základe zmluvných vzťahov, avšak samotnú stavebnú činnosť nevykonávame,“ zdôraznil Remeta. Riadenie Hydrostavu nebolo podľa Remetu dobré, ale samotná stavebná výroba fungovala. „Budeme podporovať pokračovanie stavebnej činnosti na diaľnici tak, aby nedošlo k vypovedaniu zmluvy, predlžovaniu ukončenia výstavby a k jej predražovaniu,“ skonštatoval Remeta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS