ČLÁNOK
Hydro a EBRD získali v Slovalcu majoritu za 76,5 mil. USD
2. apríla 2001

Po štrnástich mesiacoch rokovaní podpísali v piatok Závody Slovenského národného povstania (ZSNP) zmluvu o predaji časti akcií spoločnosti Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD) a nórskemu koncernu Norsk Hydro. Títo partneri budú mať na základnom imaní Slovalca takmer 66-percentný podiel, pričom podľa hlasovacích práv bude každý z nich disponovať 40 % rozhodovacích právomocí. Za získanie majority zaplatili strategickí investori spolu 76,5 mil. USD, pričom nové základné imanie spoločnosti dosahuje 187,5 mil. USD.

Podľa Jozefa Pittnera, predsedu predstavenstva ZSNP a Slovalca, použije ZSNP časť finančných prostriedkov na vyplatenie úverov Všeobecnej úverovej banke a Slovenskej sporiteľni a časť na doriešenie starých ekologických dlhov. Ako povedal viceprezident Fondu národného majetku SR Pavol Hulík, táto transakcia bola úspešná pre všetky strany a určitým urýchľujúcim faktorom bol záujem najväčšieho výrobcu hliníka na svete, americkej spoločnosti Alcoa. Tá však záujem prejavila počas už prebiehajúcich rokovaní a jednoznačne nedefinovala, či má záujem iba o Slovalco, alebo o celé ZSNP.

„Celkový objem výroby primárneho hliníka v Slovalcu sa zvýši zo súčasných 109 tis. ton ročne na 155 tis. ton, pri investíciách vo výške 80 mil. USD,“ skonštatoval výkonný viceprezident Hydro Light Metals Jon Harald Nilsen. „Táto intenzifikácia výroby sa ukončí do konca roku 2003,“ dodal generálny riaditeľ Slovalca Štefan Tesák. S použitím pretavovaného hliníka by celkový objem výrobkov mohol dosiahnuť až 180 tis. ton.

Slovalco má dva druhy akcií, prioritné a kmeňové, ktoré majú rovnakú váhu. ZSNP majú po predaji v Slovalcu 34-percentný podiel, 24 % v prioritných akciách a 10 % v kmeňových, EBRD a Hydro majú 13 % v prioritných akciách a 20 % v kmeňových. Rozhodovacie právomoci sa uplatňujú podľa podielu na bežných akciách. Podľa opčných dohôd bude môcť Hydro, druhý najväčší výrobca hliníka na svete, získať v priebehu piatich rokov v Slovalcu podiel od EBRD. Doteraz malo Hydro Norsk 14,5-percentný podiel v spoločnosti a EBRD 10-percentný.

Túto transakciu musí ešte potvrdiť Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, žiadosť o jej schválenie podajú právni zástupcovia spoločností v pondelok. Ak bude stanovisko PMÚ kladné, 20. apríla 2001 sa zvolá valné zhromaždenie spoločnosti, kde sa rozhodne o zmene akcionárskych podielov a zmene v orgánoch spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS