ČLÁNOK
HVB Slovakia za tri mesiace so ziskom 90,6 mil. Sk
10. mája 2001

HypoVereinsbank Slovakia, a.s. Bratislava (HVB) hospodárila v prvom štvrťroku so ziskom takmer 90,6 mil. Sk. Podľa údajov zverejnených bankou jej bilančná suma v priebehu prvých troch mesiacov výrazne poklesla oproti minuloročnej hodnote 16,4 mld. Sk. Ku koncu marca ju evidovala na úrovni približne 12 mld. Sk, čo od konca uplynulého roka znamená zhruba 27-percentné zníženie.

Objem úverov poskytnutých klientom od konca roka poklesol o miernych 3,6 % na 4,5 mld. Sk. HVB pritom k ultimu marca neevidovala žiadne klasifikované pohľadávky. Banka držala ku koncu marca štátne pokladničné poukážky, pokladničné poukážky a iné obdobné dlhopisy za 5 mld. Sk, čo od konca vlaňajška predstavuje pokles o 30 %.

Záväzky voči klientom HVB predstavovali ku koncu marca takmer 4,5 mld. Sk, z toho najvýraznejší podiel pripadal na termínované vklady v objeme 2,8 mld. Sk. Záväzky voči bankám evidovala HVB na úrovni 4,1 mld. Sk. Celkové výnosy HVB dosiahli ku koncu marca 294,9 mil. Sk, z toho finančné výnosy 294,3 mil. Sk. Náklady na finančné činnosti predstavovali takmer 144,2 mil. Sk, všeobecné prevádzkové náklady boli 57,3 mil. Sk.

HVB Slovakia ukončila podľa slovenských účtovných štandardov minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 305,4 mil. Sk pri 26-percentnom medziročnom zvýšení. Tento nárast sa podpísal tiež pod viac ako 60-percentné zvýšenie vlastného imania banky, ktoré k ultimu minulého roka dosiahlo 2,126 mld. Sk. Druhým faktorom bolo navýšenie základného imania banky o 500 mil. Sk na 1,561 mld. Sk.

Podľa predsedu predstavenstva banky Martina Pytlika tento krok jediného akcionára banky, nemeckej Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Mníchov, iba potvrdzuje jeho záujem pokračovať v plánovanej expanzii banky v SR, ktorá by mala zahŕňať otvorenie ďalších dvoch až štyroch pobočiek v priebehu tohto roka. Celý proces by mal byť koordinovaný v spolupráci s Bank Austria Creditanstalt Slovakia (BA/CA), keďže obe banky budú pravdepodobne od októbra už vystupovať pod spoločným obchodným názvom. Ich fúzia by sa mala podľa plánov zavŕšiť do konca septembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS