ČLÁNOK
HVB Slovakia vlani s auditovaným čistým ziskom 690,8 mil. Sk
5. apríla 2002

HVB Bank Slovakia, a.s., dosiahla vlani podľa medzinárodných účtovných štandardov čistý zisk 690,8 mil. Sk. Zahŕňa výsledky hospodárenia predchodcovských bánk Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a.s. (BA/CA) a HypoVereinsbank Slovakia, a.s., ktoré sa k 1. októbru 2001 zlúčili do HVB Slovakia. Súčet ziskov oboch bánk v roku 2000 predstavoval 868 mil. Sk. Medziročné porovnanie hospodárenia však výrazne ovplyvňujú náklady na fúziu. Bez zarátania jednorazových vplyvov by vlaňajší zisk mierne prevýšil zisk z roku 2000. Informoval o tom predseda predstavenstva HVB Slovakia Christian Suppanz.

Prevádzkový zisk HVB Bank za minulý rok predstavoval 706,3 mil. Sk. Prevádzkové náklady pritom dosiahli 909,6 mil. Sk a prevádzkové výnosy 1,616 mld. Sk. Čistý úrokový výnos banky sa na prevádzkových výnosoch podieľal 1,228 mld. Sk a medziročne stúpol o 20 %. Neúrokový výnos dosiahol 251,6 mil. Sk. Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) v minulom roku predstavovala 14,4 % a výnosnosť aktív (ROA) 2,3 %.

Bilančná suma banky ku koncu minulého roka predstavovala 32,767 mld. Sk, v porovnaní so súhrnnými údajmi BA/CA a HypoVereinsbank ku koncu roka 2000 klesla o 5,8 %. Banka evidovala 18,004 mld. Sk poskytnutých úverov, z toho 1,9 % predstavovali klasifikované úvery. Na medziročnej báze sa objem úverov zvýšil o 1,4 %. Objem vkladov klientov sa zvýšil o 16,7 % na 16,761 mld. Sk. Vlastné imanie banky bolo k ultimu decembra 5,012 mld. Sk.

V tomto roku banka podľa Suppanza plánuje výraznú expanziu. Orientovať sa však bude na vlastný rast, neuvažuje s ďalšími akvizíciami. Banka chce rozšíriť privátnu klientelu a zamerať sa na rozvoj v produktovej oblasti. Očakáva nárast hypotekárneho a spotrebného úverovania, ako aj zvyšovanie predaja investičných fondov. Ďalším cieľom je zdvojnásobenie pobočkovej siete a zvýšenie využívania elektronického bankovníctva.

HVB Slovakia patrí do tretieho najväčšieho európskeho bankového koncernu HVB Group. Materskou bankou a 100-percentným vlastníkom HVB Slovakia je rakúsky koncern Bank Austria Creditanstalt, ktorý okrem rakúskeho trhu zodpovedá v rámci HVB Group aj za tranzitívne trhy krajín strednej a východnej Európy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS