ČLÁNOK
HVB chce rapídne znížiť rizikové aktíva až o 100 miliárd eur
11. februára 2003

Predseda HVB Group Dieter Rampl oznámil zásadné zmeny, ktoré sa uskutočnia v druhej najväčšej nemeckej banke, vzhľadom na vážne obavy vyplývajúce z jej nedostatočnej kapitálovej základne.

Rampl uviedol, že je nevyhnutné posilniť ziskovosť a kapitálové vybavenie banky, najmä zredukovaním rizikovo vážených aktív o 100 miliárd eur, čo predstavuje zhruba tretinu z ich celkového objemu.

Za riadenie týchto operácií bol do minulého týždňa zodpovedný Stefan Jentzsch, ktorý kedysi pôsobil v Goldman Sachs, no vo funkcii ho nahradil Michael Mendel.

HVB výraznejšie obmedzí komerčné aktivity v oblasti nehnuteľností, ktoré sa na rizikových aktívach podieľajú 57 miliardami eur. K tomuto kroku má dôjsť už v priebehu II. polroka 2003.

HVB sa zbaví časti aktív, ktoré sa priamo netýkajú bankového biznisu, zreštrukturalizuje aj časť úverového portfólia.

Predaj aktív pravdepodobne zahrnie Norisbank, ktorá sa orientuje na spotrebiteľské pôžičky, Vereins a Westbank v Hamburgu, ráta sa s opätovnou integráciou DAB, domácej on-line banky.

Radikálne modifikácie v HVB opätovne otvárajú špekulatívnu otázku ohľadne jej spojenia s Commerzbank, treťou najväčšou bankou v Nemecku, čo súvisí s pokračujúcou, celkovou slabosťou nemeckej ekonomiky.

Obidva tieto špičkové bankové domy bojujú s problémami nenávratných úverov a nedobytných pohľadávok, s veľmi nízkymi parametrami zisku a vysokými nákladmi na nemeckom trhu, kde sa situácia označuje ako najhoršia za niekoľko uplynulých dekád.

Všetky tieto opatrenia sú zahrnuté do projektu s názvom „Transformácia 2003“ a sú prioritne orientované na prevenciu proti oslabovaniu úverového ratingu.

Renomovaná agentúra Moody´s totiž znížila hodnotenie HVB zo stupňa A1 na A3. O detailoch „Transformácie 2003“ už boli oficiálne informovaní aj investori, plán schválila dozorná rada HVB.

Jeho súčasťou sa má stať ďalšie eliminovanie pracovných pozícií nad rámec už avizovaného prepustenia 9 100 zamestnancov Hypovereinsbank.

Experti v prevažnej miere očakávajú, že HVB vykáže za rok 2002 stratu, a to najmä z dôvodu, že musela takmer zdvojnásobiť opravné položky na tzv. zlé úvery.

Investori sa koncentrujú hlavne na nízku kapitálovú základňu HVB, ktorá podlieha ďalšej erózii vzhľadom na už spomínaný problém nízkej profitability a narastajúcich strát z poskytnutých úverov.

Aj z tohto dôvodu chce vedenie banky zvýšiť kapitálovú primeranosť z terajších 6% na 7%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS