ČLÁNOK
Hutnícke odvetvie s viac ako štvornásobným medziročným rastom zisku
20. marca 2002

Slovenský hutnícky priemysel zaznamenal v minulom roku hrubý zisk 8,198 mld. Sk, čím svoju bilanciu medziročne zvýšil viac ako štvornásobne. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytla riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR Dagmar Hlavatá.

Tržby sektora predstavovali v uplynulom roku 85,027 mld. Sk, čo znamená medziročný nárast o 10,2 %. Celkové náklady medziročne stúpli o 3,9 % a na konci decembra dosiahli 93,924 mld. Sk. Odvetvie vlani vytvorilo pridanú hodnotu v objeme 22,179 mld. Sk, čím výslednú bilanciu z roku 2000 prekročilo o 28,6 %.

Rezort hutníctva však zaevidoval medziročný pokles investícií o 2,8 %, keď k ultimu 2001 obstarané investície predstavovali 4,918 mld. Sk. Hodnota hmotného a nehmotného investičného majetku dosiahla úroveň 43,030 mld. Sk, čím vzrástla o 6,1 %. Vlaňajší vývoz v hutníctve predstavoval 72,5 mld. Sk. Vlastné imanie spoločností v rezorte sa v minulom roku zvýšilo na 48,164 mld. Sk, čo medziročne viac o takmer 5 mld. Sk.

Odvetvie hutníctva zaznamenalo vlani rentabilitu vlastného imania na úrovni 17 %. Výška bankových úverov hutníckych podnikov dosiahla 23,329 mld. Sk, čo je pokles o 9,8 %. MH tiež evidovalo pokles záväzkov po lehote splatnosti o 64 % na 1,241 mld. Sk. Pohľadávky po lehote splatnosti však medziročne stúpli o takmer 7 % na 5,17 mld. Sk.

Počet zamestnancov v hutníctve vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 1 112 na 30 427 pracovníkov. Nárast tiež zaznamenala priemerná mesačná mzda v sektore, keď sa zo sumy 17 055 Sk v roku 2000 zvýšila na minuloročných 18 997 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS