ČLÁNOK
Hrubý zisk VÚB by mal v tomto roku dosiahnuť 2,183 mld. Sk
30. mája 2002

Hrubý zisk Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) by mal v tomto roku podľa predpokladov dosiahnuť 2,183 mld. Sk. Prevádzkový zisk by pritom mal predstavovať 2,091 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou. VÚB ku koncu roka počíta s čistým úrokovým výnosom 5,649 mld. Sk a čistým výnosom z poplatkov a provízií 1,826 mld. Sk. Prevádzkové náklady by mali dosiahnuť 5,362 mld. Sk.

VÚB od tohto roku očakáva upevnenie pozície druhej banky pre segment individuálnych klientov, pričom postupne sa chce na tomto trhu stať lídrom s ťažiskom na vysoko solventných klientoch. Banka plánuje posilniť svoje miesto aj v segmente firemných klientov s orientáciou na veľké domáce a zahraničné firmy, ako aj na exportne orientované malé a stredné firmy a multinacionálne korporácie operujúce na trhu Čiech a Slovenska. Zvlášť sa chce sústrediť na firmy s účasťou talianskeho kapitálu.

VÚB dosiahla vlani zisk na úrovni 1,429 mil. Sk. Väčšinu zisku v objeme 1,378 mld. Sk bude naďalej evidovať ako nerozdelený zisk, celkovo 50 mil. Sk zo zisku banka prerozdelila do sociálneho fondu. Bilančná hodnota banky predstavovala ku koncu minulého roka 179,643 mld. Sk a na medziročnej báze stúpla o 2,8 %. Dominantnou položkou aktív banky boli investičné cenné papiere v objeme 75,714 mld. Sk, úvery klientom dosiahli 40,767 mld. Sk. Vklady klientov tvorili z celkovej hodnoty pasív 138,243 mld. Sk.

Majoritným vlastníkom s 94,5-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska IntesaBci. V súlade s kúpnopredajnou zmluvou IntesaBci požiadala o spätné odkúpenie reštrukturalizačných dlhopisov v objeme 9,1 mld. Sk. Štát by mal za tieto cenné papiere, ktoré banka získala do svojho portfólia v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia, zaplatiť do polovice tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS