ČLÁNOK
Hrubý zisk ST medziročne narástol o 260 mil. Sk
17. apríla 2000

Zisk po zdanení predstavoval 2,1 mld. Sk, čo je oproti roku 1998 viac o 1,6 mld. Sk. Do telekomunikačnej infraštruktúry investovali ST 4,8 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Gabriela Nemkyová.

V období od 1. apríla 1999, kedy došlo k transformácii štátneho podniku ST na akciovú spoločnosť, do konca minulého roka vytvorili ST zisk pred zdanením vo výške 2,725 mld. Sk. Zisk z prevádzky predstavoval 3,098 mld. Sk. Strata z finančných operácií, ktorá dosiahla takmer 351 mil. Sk, bola podľa slov hovorkyne nižšia oproti pôvodným predpokladom o 840 mil. Sk, čo spôsobilo posilnenie slovenskej koruny oproti euru a americkému doláru. Strata z mimoriadnej činnosti predstavovala 21,4 mil. Sk. Na tvorbe zisku pred zdanením sa v tomto období podieľali výkony vo výške viac ako 20 mld. Sk a náklady vo výške 17,3 mld. Sk.

Zisk po zdanení za obdobie apríl až december 1999 je vo výške 3,2 mld. Sk. Vyššia hodnota zisku po zdanení oproti zisku pred zdanením je spôsobená prepočtom celkového dlhodobého záväzku odloženej dane tvorenej od roku 1996 vo výške 40 % na 29-percentnú daň. Tento prepočet znamenal pre akciovú spoločnosť zníženie celkovej odloženej dane vo výške 1,5 mld. Sk. Splatná daň za minulý rok je 1 mld. Sk.

Výsledky ST sú auditované a spracované podľa slovenských účtovných štandardov a zohľadňujú činnosť ST od vzniku akciovej spoločnosti. Výsledky ST podľa medzinárodných účtovných štandardov budú spracované 28. apríla 2000.

V roku 1998 dosiahli ST zisk po zdanení vo výške 902 mil. Sk, kým rok predtým bol tento zisk 2,2 mld. Sk. Z neho musel podnik ešte dodatočne odviesť do štátneho rozpočtu 500 mil. Sk, čím sa nerozdelený zisk znížil na 402 mil. Sk. Prevádzkové výnosy boli 16,974 mld. Sk (15,249 mld. v roku 1997), prevádzkové náklady boli 13 mld. Sk (10,628 mld. Sk v roku 1997). Celkový objem investícií ST v roku 1998 dosiahol 9,419 mld. Sk.

V súčasnosti vstupujú ST do druhej fázy tendra na predaj 51-percentného podielu zahraničnému investorovi. Záujem prejavili tri spoločnosti: Telekom Austria, Deutsche Telekom a holandský KNP Telecom. Proces privatizácie by mal skončiť do polovice roka 2000. Zahraničný investor získa v ST 51-percentný podiel, 34 % si ponechá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) a zvyšok Fond národného majetku (FNM). Zámer FNM predpokladal predaj 15-percentného balíka neutrálnemu investorovi, ktorým sa mala stať Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). Podľa prezidenta FNM Jozefa Kojdu však rokovania s EBRD naďalej prebiehajú. V prípade, že sa FNM nepodarí predať svoj podiel v ST, použije tieto akcie na ručenie za úver na splatenie svojich dlhopisov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS