ČLÁNOK


,

Hrubý zahraničný dlh vo februári klesol o 1,1 mld. USD
31. mája 2010

Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2010       
       
(mil. USD)       


Zahraničný dlh Slovenska pokračoval v poklese aj vo februári tohto roka. Podľa údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska totiž dosiahla hrubá zahraničná zadlženosť krajiny ku koncu februára 62,893 mld. USD, čo znamenalo oproti januáru pokles o 1,1 mld. USD. Medziročne však zahraničný dlh Slovenska stúpol o 11,993 mld. USD.

Na medzimesačnom poklese hrubého dlhu sa podieľali všetky sledované segmenty okrem centrálnej banky. Jej zahraničné pasíva totiž v porovnaní s januárom vzrástli o 338,5 mil. USD na 21,529 mld. USD. Na druhej strane najvýraznejší medzimesačný pokles zahraničného dlhu vykázala vláda, a to o 575,2 mil. USD na 10,768 mld. USD.

Za vládou nasledovali v medzimesačnom poklese zahraničných pasív banky. Ich dlh voči zahraničiu totiž oproti januáru klesol o 395,2 mil. USD na 7,266 mld. USD. Podobný pokles, o 352,1 mil. USD, vykázali aj zahraničné pasíva pri medzipodnikových pôžičkách v rámci priamych investícií, ktoré tak klesli na 13,641 mld. USD. Ostatné sektory napokon vykázali pokles zahraničného dlhu o 115,7 mil. USD na 9,689 mld.

Na medziročnej báze rovnako najvyšší nárast zahraničného dlhu eviduje centrálna banka, o 5,02 mld. USD. O takmer 3,9 mld. USD však stúpol aj zahraničný dlh vlády a o 1,362 mld. USD zahraničný dlh bankového sektora. Pri medzipodnikových pôžičkách v rámci priamych investícií za rok zahraničné pasíva vzrástli o 921,1 mil. eur a pri ostatných sektoroch o 793 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS