ČLÁNOK
Hrubý zahraničný dlh v júni stúpol o takmer 5 mld. dolárov
3. októbra 2014

 Zahraničný dlh Slovenska v júni stúpol o takmer 5 mld. amerických dolárov (USD). Oproti stavu z konca mája totiž podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vzrástol o 4,958 mld. USD na 88,483 mld. USD. V medziročnom porovnaní to znamenalo nárast hrubého zahraničného dlhu o 9,287 mld. USD, keď v júni pred rokom predstavovala úroveň zahraničných pasív slovenských subjektov 79,196 mld. USD.

Na medzimesačnom náraste objemu zahraničných záväzkov Slovenska sa podieľali všetky sledované odvetvia, okrem vládneho sektora. Jeho zahraničný dlh totiž medzimesačne klesol o 565,2 mil. USD na 36,693 mld. USD. Naopak, najvýraznejšie stúpli zahraničné pasíva centrálnej banky, o 3,76 mld. USD na 10,513 mld. USD. Hrubá zahraničná zadlženosť komerčných bánk medzimesačne vzrástla o 803,9 mil. USD na 7,683 mld. USD, ostatných sledovaných sektorov o 428,9 mil. USD na 15,433 mld. USD a zahraničný dlh z medzipodnikových pôžičiek pri priamych investíciách v júni oproti máju vzrástol o 530,6 mil. USD na 18,162 mld. USD.

Na medziročnej báze napriek júnovému poklesu najviac narástol zahraničný dlh vlády, a to o 4,575 mld. USD. Nasledovali zahraničné pasíva ostatných sledovaných sektorov, ktoré stúpli medziročne o 4,254 mld. USD, dlh z medzipodnikových pôžičiek pri priamych investíciách o 2,144 mld. USD a zahraničné záväzky komerčných bánk boli medziročne vyššie o 1,144 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS