ČLÁNOK
Hrubý zahraničný dlh SR v novembri klesol na 10,4 mld. USD
17. februára 2000

Podiel zahraničného dlhu na obyvateľa SR v novembri klesol na 1931 USD po 1972 USD zaznamenaných v predchádzajúcom mesiaci. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS).

Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS k ultimu novembra 1999 medzimesačne kleslo na 2,548 mld. USD. Najvyššiu zadlženosť dosiahol komerčný sektor (komerčná sféra a podnikateľské subjekty) 7,586 mld. USD, čo medzimesačne predstavuje pokles o 160 mil. USD. Podiel podnikateľských subjektov na tomto dlhu dosiahol 91,13 % (6,913 mld. USD), zvyšok tvorí zadlženosť komerčných bánk. Dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) bol ku koncu novembra vykázaný čiastkou 64 mil. USD a dlh vládnych agentúr 208 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,719 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh za november dosiahol hodnotu 2,687 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR sa medzimesačne zvýšil na 25,82 %.

Podľa informácií NBS, v novembri 1999 bola čerpaná tranža pôžičky AGL II od Európskej investičnej banky vo výške 4,2 mil. EUR. Výška splatených istín v tom istom mesiaci dosiahla 16,7 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS