ČLÁNOK
Hrubý domáci produkt v Rusku vzrástol o 5,4%
1. augusta 2001

Podľa informácií ruského ministerstva hospodárstva a obchodu zaznamenal rast HDP za prvý polrok 2001 5,4%, hoci rovnaký ukazovateľ sa za to isté obdobie predchádzajúceho roka definoval na hladine 8,8%. Tento medziročný pokles sa označuje za „dramatický“, no aktuálny vývoj je stále lepší ako predbežné odhady, ktoré hovorili „iba“ o päťpercentnom raste.

Spotrebiteľský dopyt, ktorý sa stal hlavnou hybnou silou ruského rastu, bol vyšší ako priemyselná výroba, a preto sa uspokojoval vo zvýšenej miere importom.

Spotrebiteľské ceny vzrástli počas prvého polroku o 12,7%, čo prehĺbilo obavy z prekročenia inflačného limitu, ktorý ruská vláda stanovila na rok 2001 na úrovni 12-14%.

Ministerstvo hospodárstva a obchodu konštatovalo za prvých šesť mesiacov 2001 prebytok v bilancii zahraničného obchodu v objeme 27,3 miliardy USD.

Rozpočtový prebytok ruskej vlády dosiahol za prvý polrok 2001 presne 3,3% z hrubého domáceho produktu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS