ČLÁNOK
Hrubý domáci produkt v prvom štvrťroku stúpol o 3 %
15. júna 2001

Podľa predbežného odhadu hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku tohto roku stúpol o 3%. Tempo rastu HDP bolo rýchlejšie ako v jednotlivých štvrťrokoch predchádzajúcich dvoch rokov. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Na základe predbežných výsledkov za prvý štvrťrok štatistici upresnili odhad ročného vývoja HDP z 2,8 % na 3,3%. Miera inflácie by mala dosiahnuť 7,7%. Miera nezamestnanosti by mala byť 18,8%.

Pavol Baláž, generálny riaditeľ sekcie ŠÚ SR povedal, že výsledky potvrdzujú doterajší trend vývoja ekonomiky. „Rast hrubého domáceho produktu je od prvého štvrťroku 1999 najvyšší. Jeho rast na ponukovej strane bol z hľadiska objemu zabezpečený ponukou produkcie odvetvia výroba strojov,“ poznamenal Baláž. Už druhý štvrťrok štatistici zisťujú, že vývoj ponuky reaguje nielen na vývoj zahraničného dopytu, ktorý stúpol o 14,1 %, ale aj domáceho dopytu, ktorý vzrástol o 4,6 %.

V prvom polroku bol evidentný dopyt po fixnom kapitále. Jeho tvorba v porovnaní so situáciou pred rokom stúpla o 16,2%. Najviac výdavkov na hrubý fixný kapitál vynaložili nefinančné podniky (70,8%). Kvalitu rozvoja ekonomiky charakterizuje rast dovoznej náročnosti, pričom rastie aj vývozná schopnosť. Vývoj ekonomiky podporuje aj ten fakt, že priemerná mesačná mzda v slovenskej ekonomike stúpla o 0,6 %. Disponibilné finančné prostriedky v ekonomike sa viac využili na konečnú spotrebu ako na úspory. Baláž povedal, že zisky podnikov v prvom štvrťroku boli ovplyvnené vývojom cien. Poznamenal, že nielen rastú zisky podnikov, ktoré sú v dobrej ekonomickej situácii. Na hospodárskom výsledku sa podieľajú aj podniky, ktoré boli kedysi stratové. Podiel straty však klesol, pretože sa prejavuje úbytok podnikov, ktoré skončili úbytok kvôli neschopnosti, dodal na záver Baláž.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS