ČLÁNOK
Hrubá zahraničná zadlženosť stúpla v máji na 10,93 mld.USD
16. augusta 2000

Celková hrubá zahraničná zadlženosť SR dosiahla ku koncu mája 10,93 mld. USD, čo od začiatku tohto roka znamená jej nárast o 412,1 mil. USD. V porovnaní s koncom apríla zadlženie vzrástlo o 161 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa v máji predstavoval 2 045 USD, keď ešte v apríli dosiahol 2 015 USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie Národnej banky Slovenska (NBS). Slovensko tak ku koncu mája vykázalo najvyššiu hrubú zahraničnú zadlženosť od zmeny metodiky v januári 1999, kedy dlh dosiahol 12 mld. Sk USD, čo predstavovalo 2 236 USD na obyvateľa.

Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo k ultimu mája na úrovni 3,0674 mld. USD. Nárast tejto položky o 520,4 mil. USD od konca minulého roka spôsobila predovšetkým realizácia emisie eurobondov SR v objeme 500 mil. eur. Celková zadlženosť komerčnej sféry vzrástla ku koncu mája oproti stavu na konci apríla o 128,2 mil. USD na 7,5182 mld. USD. Dlh obcí, ktorý reprezentujú emitované dlhopisy Bratislavy, predstavoval 60,9 mil. USD a priamy zahraničný dlh vládnych agentúr dosiahol 283,5 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky 8,5375 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh vykázala SR ku koncu mája v objeme 2,3925 mld. USD. Na celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti evidovanej ku koncu mája sa tak podieľal 21,89 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS