ČLÁNOK
Hrubá zahraničná zadlženosť SR v septembri opäť stúpla
14. decembra 1999

Medzimesačný nárast zadlženosti sa oproti augustu zmiernil, keď dosiahol 90 mil. USD (v auguste to bolo 125 mil. USD). Podiel zahraničného dlhu na obyvateľa sa v septembri zvýšil na 1923 USD po 1907 USD zaznamenaných v predchádzajúcom mesiaci. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS).

Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS zaznamenalo oproti augustu nárast o 94 mil. USD na 2,689 mld. USD a jednoznačne sa tak podieľalo na náraste celkovej zahraničnej zadlženosti Slovenska. Zadlženosť komerčnej sféry (komerčných bánk a podnikateľských subjektov), ktorá bola ku koncu septembra 7,538 mld. USD, medzimesačne stúpla o 2 mil. USD. Podiel podnikateľských subjektov na tomto dlhu dosiahol 91 % (6,863 mld. USD), zvyšok tvorí zadlženosť komerčných bánk. Dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) bol ku koncu septembra na úrovni 57 mil. USD a dlh vládnych agentúr 87 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,727 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh dosiahol 2,636 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR v septembri oproti augustu 1999 poklesol o 0,41 %, pričom k ultimu septembra 1999 tento podiel predstavoval 25,43 %.

Celková zahraničná zadlženosť SR ku koncu júna, kedy sa po prvýkrát od januára dostala nad 10-miliardovú hranicu, predstavovala 10,023 mld. USD, v júli potom stúpla na 10,148 mld. USD a v auguste na 10,273 mld. USD. K ultimu mája bola zadlženosť 9,4 mld. USD, v apríli 9,6 mld. USD, marci 9,7 mld. USD, vo februári dosiahla 9,9 mld. USD a v januári 12 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS