ČLÁNOK
Hrubá zahraničná zadlženosť SR dosiahla v prvom polroku tohto roka 11,313 mld. USD.
17. septembra 1998

Agentúru SITA o tom dnes informoval vedúci oddelenia správy devízových pasív Národnej banky Slovenska (NBS) Pavol Kyjac. Oficiálny dlh vlády a NBS vzrástol v júni o 34 mil. USD na 2,286 mld. USD. Zadlženosť komerčného sektora pritom zaznamenala po májovom poklese opätovný rast. Oproti máju totiž zahraničná zadlženosť komerčných bánk a podnikov vzrástla o 63 mil. USD na 8,981 mld. USD. Dlh komerčných bánk dosahoval k 31. júnu tohto roka 3,343 mld. USD, dlh podnikov 5,638 mld. USD. Pokles zaznamenala zahraničná zadlženosť obcí, ktorú aj naďalej tvorili dlhopisy hlavného mesta SR Bratislavy. NBS vykázala ich pokles o 1 mil. USD na 46 mil. USD. Celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva predstavovali v štruktúre zahraničnej zadlženosti SR 6,624 mld. USD. Krátkodobé zahraničné záväzky komerčných bánk a podnikateľských subjektov dosiahli 4,679 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu júna dosiahol 4,689 mld. USD. Podiel krátkodobého dlhu na zahraničnom zadlžení SR tak dosiahol mierny rast na 41,45 %. Od začiatku tohto roka vzrástla celková zahraničná zadlženosť SR o 1,417 mld. USD. Na konci minulého roka totiž dosahovala 9,896 mld. USD. Ako však vtedy upozornila NBS, reálna výška zahraničného dlhu je podľa jej odhadu zhruba o 800 mil. USD vyššia. „K umelému zníženiu výšky zahraničného zadlženia došlo v dôsledku účtovnej operácie jednej zahraničnej banky so sídlom v SR, uskutočnenej v decembri 1997,“ oznámila vtedy slovenská centrálna banka. V priebehu minulého roka zaznamenala celková zahraničná zadlženosť rast o 26,8 %. Ku koncu roka 1996 bola hrubá zahraničná zadlženosť SR na úrovni 7,8 mld. USD a na konci roka 1995 dosahovala približne 5,8 mld. USD. Zahraničná zadlženosť na obyvateľa predstavovala na konci roka 1996 úroveň 1 473 USD a rok predtým 1 099 USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS