ČLÁNOK
Hrubá zahraničná zadlženosť SR dosiahla ku koncu septembra tohto roka 11,858 mld. USD.
8. decembra 1998

Podiel zahraničného dlhu na obyvateľa tak k ultimu septembra dosiahol 2 201 USD, pričom na konci augusta to bolo 2 261 USD. Agentúru SITA o tom dnes informoval vedúci oddelenia správy devízových pasív Národnej banky Slovenska (NBS) Pavol Kyjac. Oficiálny dlh vlády a NBS medzimesačne poklesol v septembri o 35 mil. USD na 2,328 mld. USD. Poklesol aj zahraničný dlh komerčného sektora. Oproti augustu zadlženosť bánk a podnikov poklesla o 293 mil. USD na 9,482 mld. USD. Dlh komerčných bánk dosahoval k ultimu septembra 3,237 mld. USD (pokles o 553 mil. USD), dlh podnikov vzrástol o 260 mil. USD na 6,245 mld. USD. O 2 mil. USD na 48 mil. USD vzrástla zahraničná zadlženosť obcí, ktorú tvorili dlhopisy Bratislavy. Celkové hrubé strednodobé zahraničné pasíva predstavovali v štruktúre zahraničnej zadlženosti SR 7,085 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu septembra dosiahol 4,773 mld. USD. Podiel krátkodobého dlhu na zahraničnom dlhu SR oproti augustu poklesol o 2,67 % na 40,25 %. Od začiatku tohto roka vzrástla celková zahraničná zadlženosť SR o 1,962 mld. USD. Na konci minulého roka totiž dosahovala 9,896 mld. USD. Ako však vtedy upozornila NBS, reálna výška zahraničného dlhu bola podľa jej odhadu zhruba o 800 mil. USD vyššia. „K umelému zníženiu výšky zahraničného zadlženia došlo v dôsledku účtovnej operácie jednej zahraničnej banky so sídlom v SR, uskutočnenej v decembri 1997,“ oznámila vtedy slovenská centrálna banka. V priebehu minulého roka zaznamenala celková zahraničná zadlženosť rast o 26,8 %. Ku koncu roka 1996 bola hrubá zahraničná zadlženosť SR na úrovni 7,8 mld. USD a na konci roka 1995 dosahovala približne 5,8 mld. USD. Zahraničná zadlženosť na obyvateľa predstavovala na konci roka 1996 úroveň 1 473 USD a rok predtým 1 099 USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS