ČLÁNOK
Hrubá zadlženosť stúpla ku koncu augusta na 10,273 mld. USD
15. novembra 1999

Medzimesačný nárast zadlženosti zostal na rovnakej úrovni ako v júli, keď v oboch mesiacoch celková zadlženosť stúpla o 125 mil. USD. Podiel zahraničného dlhu na obyvateľa sa v auguste zvýšil z júlových 1884 USD na 1907 USD. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS).

Oficiálne zadlženie vlády SR a Národnej banky Slovenska (NBS) zaznamenalo oproti júlu mierny pokles o 31 mil. USD na 2,595 mld. USD. O 157 mil. USD stúpla zadlženosť komerčnej sféry (komerčných bánk a podnikateľských subjektov), ktorá bola ku koncu augusta 7,536 mld. USD. O jedno percento sa zvýšil podiel podnikateľských subjektov sa na tomto dlhu, keď dosiahol 90,8 % (6,842 mld. USD), zvyšok tvorí zadlženosť komerčných bánk. Dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) bol ku koncu júna na úrovni 56 mil. USD a dlh vládnych agentúr 86 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,618 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh predstavoval 2,655 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR v auguste oproti júlu 1999 stúpol o 0,49 %, pričom k ultimu augusta 1999 tento podiel predstavoval 25,84 %.

Celková zahraničná zadlženosť SR ku koncu júna, kedy sa po prvýkrát od januára dostala nad 10-miliardovú hranicu, predstavovala 10,023 mld. USD, v júli potom stúpla na 10,148 mld. USD. K ultimu mája bola zadlženosť 9,4 mld. USD, v apríli 9,6 mld. USD, marci 9,7 mld. USD, vo februári dosiahla 9,9 mld. USD a v januári 12 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS