ČLÁNOK
Hrubá zadlženosť SR ku koncu marca 9,653 mld. USD
22. júna 1999

Tlačovú agentúru SITA o tom informoval Pavol Kyjac z oddelenia správy devízových pasív NBS.

Oficiálne zadlženie vlády SR a Národnej banky Slovenska (NBS) zaznamenalo oproti februáru pokles o 59 mil. USD na 2,354 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry (komerčných bánk a podnikateľských subjektov) bola ku koncu marca 7,2014 mld. USD. Podnikateľské subjekty sa na tomto dlhu podieľajú 87,51 % (6,3032 mld. USD), z čoho 4,2451 mld. USD tvoria strednodobé a dlhodobé pasíva a 2,0581 mld. USD krátkodobé. Kumulatívny zahraničný dlh komerčných bánk predstavoval 0,8982 mld. USD. Dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) bol ku koncu marca na úrovni 54 mil. USD a dlh vládnych agentúr 43 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,175 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh predstavoval 2,478 mld. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na jedného obyvateľa SR tak v marci oproti februáru poklesol o 2,34 % na 1 792 USD. V januári bol podiel dlhu na obyvateľa 2 236 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti februáru poklesol o 1,71 %, pričom ku koncu marca 1999 predstavoval 25,67 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS