ČLÁNOK
Hrubá zadlženosť SR k ultimu januára 12,048 mld. USD
10. mája 1999

Oficiálne zadlženie vlády SR a Národnej banky Slovenska (NBS) bolo 2,432 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry, t. j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov bola ku koncu januára 9,514 mld. USD a dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) predstavoval 56 mil. USD. Dlh vládnych agentúr bol vykázaný sumou 48 mil. USD. Informoval o tom Pavol Kyjac z oddelenia správy devízových pasív NBS.

Od 1. januára je v rámci vykazovania zahraničného dlhu SR v zmysle novej metodiky plnohodnotne zaradené vykazovanie korunových záväzkov voči nerezidentom (banky), štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky vo vlastníctve nerezidentov (cudzozemcov). Do vykazovania krátkodobého zahraničného dlhu je od januára 1999 zaradená aj položka krátkodobé depozitné operácie NBS. Tieto položky navyšujú úroveň zahraničného dlhu SR.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,185 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh predstavoval k ultimu januára 4,863 mld. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol 2 236 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti decembru vzrástol 1,68 %, pričom k ultimu januára 1999 predstavoval 40,37 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS