ČLÁNOK
Hrubá zadlženosť SR k ultimu februára 9,887 mld. USD
21. mája 1999

Oficiálne zadlženie vlády SR a Národnej banky Slovenska (NBS) bolo 2,413 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry, t. j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov bola ku koncu januára 7,375 mld. USD a dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) predstavoval 54 mil. USD. Dlh vládnych agentúr bol vykázaný sumou 45 mil. USD. Informoval o tom Pavol Kyjac z oddelenia správy devízových pasív NBS.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,179 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu februára predstavoval 2,708 mld. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol 1835 USD, pričom ešte v januári to bolo 2 236 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti januáru výrazne poklesol o 12,99 %, pričom k ultimu februára 1999 predstavoval 27,38 %.

Výrazný pokles celkového zahraničného dlhu SR oproti januáru 1999 bol zaznamenaný predovšetkým u krátkodobého dlhu komerčných bánk. Pokles spôsobilo oznámenie o zrušení opatrenia NBS o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk pre menové účely.

Od 1. januára je v rámci vykazovania zahraničného dlhu SR v zmysle novej metodiky plnohodnotne zaradené vykazovanie korunových záväzkov voči nerezidentom (banky), štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky vo vlastníctve nerezidentov (cudzozemcov). Do vykazovania krátkodobého zahraničného dlhu je od januára 1999 zaradená aj položka krátkodobé depozitné operácie NBS. Tieto položky navyšujú úroveň zahraničného dlhu SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS