ČLÁNOK
Hrubá zadlženosť SR dosiahla v júni 10,023 mld. USD
17. septembra 1999

Mesačný nárast zadlženosti pritom dosiahol 612 mil. USD, keďže k ultimu mája dosiahol tento dlh 9,411 mld. USD. Podiel zahraničného dlhu na obyvateľa sa tak zvýšil z májových 1747 USD na 1860 USD. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval Pavol Kyjac z oddelenia správy devízových pasív NBS.

Oficiálne zadlženie vlády SR a Národnej banky Slovenska (NBS) zaznamenalo oproti máju nárast o 403 mil. USD na 2,638 mld. USD. O 176 mil. USD stúpla zadlženosť komerčnej sféry (komerčných bánk a podnikateľských subjektov), ktorá bola ku koncu júna 7,247 mld. USD. Podnikateľské subjekty sa na tomto dlhu podieľajú 89,8 % (6,51 mld. USD), zvyšok tvorí zadlženosť komerčných bánk. Dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) bol ku koncu júna na úrovni 54 mil. USD a dlh vládnych agentúr 84 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,480 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh predstavoval 2,543 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti máju 1999 klesol o 1,5 %, pričom k ultimu júna 1999 tento podiel predstavoval 25,38 %.

V júni sa zastavil pokles celkovej zahraničnej zadlženosti, ktorý Slovensko zaznamenávalo už od januára 1999. Celková zadlženosť totiž k ultimu marca predstavovala 9,7 mld. USD, vo februári dosiahla 9,9 mld. USD a v januári 12 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS