ČLÁNOK
Hroziace zníženie ratingu pre Slovensko
22. januára 1998

Národná banka Slovenska (NBS) sa bude snažiť vysvetliť a argumentovať problematické body, na ktoré poukázala agentúra Moody´“ vo svojom vyhlásení. Pre agentúru SITA to povedal vedúci oddelenia správy devízových pasív NBS Peter Baláž. Zníženie ratingu pre krajinu by spôsobilo zníženie ratingových ohodnotení aj pre viaceré popredné slovenské podnikateľské subjekty, popri inom aj na Slovenskú sporiteľňu a Všeobecnú úverovú banku. Dôvodom tejto skutočnosti je fakt, že najvyššie možné ratingové ohodnotenie subjektu danej krajiny je limitované ratingovým ohodnotením danej krajiny. Prehodnotenie ratingového ohodnotenia agentúra Moody´“ odôvodňuje vysokým schodkom bežného účtu platobnej bilancie SR a výškou deficitu štátneho rozpočtu. aPodľa vyjadrenia P. Baláža, „posledné údaje o platobnej bilancii, ktoré sú k dispozícii zatiaľ iba za mesiac september už čiastočne zachytávajú dopad reštriktívnych opatrení vlády ako i menové opatrenia NBS realizované počas celého roku.“ Tie sa prejavujú na platobnej bilancii až s určitým časovým oneskorením. Podľa názoru vedúceho oddelenia správy devízových pasív NBS, spomínané opatrenia prinášajú postupne svoje ovocie, čoho dôkazom sú čiastočne aj septembrové čísla. K septembru dosiahlo krátkodobé zadlženie SR hodnotu 4,279 mld. USD. Z tohto objemu 2,6 mld. USD pripadá na zadlženie komerčných bánk, 70 mil. USD na krátkodobé záväzky vlády a 1,608 mld. USD pripadá na zadlženie podnikateľského sektoru.
Zo spomínaného záväzku komerčných bánk vo výške 2,6 mld. USD viac ako 1 mld. USD predstavujú krátkodobé pôžičky niektorých slovenských pobočiek zahraničných bánk, ktoré v snahe splniť nariadenie NBS nazvané „koeficient o devízovej pozícii na menové účely“, si niekedy iba na niekoľko dní požičiavajú devízové prostriedky od svojich materských bánk. Tým podľa P. Baláža dochádza k umelému zvyšovaniu aktív aj pasív danej banky, čo uľahčuje banke plnenie spomínaného koeficientu, ale zároveň sa tak umelo zvyšuje krátkodobé zadlženie bankového sektoru. Dôkazom toho je aj prudký nárast devízových aktív aj pasív niektorých bánk na začiatku roka 1997, kedy bolo spomínané opatrenie zavedené do praxe. Na súčasnom stave platobnej bilancie sa výraznou mierou podieľa aj zadlženie podnikateľského sektoru. To však z celkového objemu 1,608 mld. USD podľa slov P. Baláža, „nie je spôsobené úvermi finančnej povahy, ale 85 až 90 % predstavujú dodávateľské úvery, ktoré zahraniční dodávatelia poskytujú našim importérom v podobe odloženia respektíve rozloženia splátok za dodaný tovar.“ Istým negatívom je však podľa neho na druhej strane nárast krátkodobého zadlženia vlády, ktoré k septembru vykazuje hodnotu 70 mil. USD. Ku koncu roka vláda čerpala ďalší preklenovací úver od spoločnosti Nomura vo výške 120 mil. USD, čím krátkodobé záväzky ku koncu roka 1997 dosiahli hodnotu 190 mil. USD. „Signálom postupného spomalenia rastu deficitu platobnej bilancie sú aj predbežné čísla o vývoji deficitu obchodnej bilancie vo výške 49,5 mld. Sk,“ dodal na záver P. Baláž.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS