ČLÁNOK
Hrozí vyhlásenie cross-defaultu veriteľskými bankami
20. novembra 1998

V Košiciach to dnes oznámil podpredseda predstavenstva spoločnosti a viceprezident pre financovanie Pavol Miškov. „Závery z rokovaní s našimi veriteľmi boli jednoznačné – nesplácať istinu, len úroky, čo sme zrealizovali v požadovanom termíne,“ vyhlásil viceprezident. Dodal, že pravidlá default“ (vyhlásenie dlžníka ako neschopného splácať úver), alebo „cross-default“ (požiadavka všetkých veriteľov o predčasné splatenie úverov) sú uvedené vo všetkých úverových vzťahoch spoločnosti. P. Miškov pripustil možnosť vyhlásenia „cross-defaultu“ na VSŽ Holding všetkými veriteľmi spoločnosti. „Je to vec rozhodnutia bánk,“ povedal. Členovia predstavenstva dnes prezentovali možnosť väčšieho kapitálového vstupu najsilnejšieho strategického partnera spoločnosti – amerického oceliarenského koncernu U.S.Steel do VSŽ nielen do výroby produktov s vyššou pridanou hodnotou, ale aj rozšírením joint-venture na celú hutnícku výrobu. „Snažíme sa vstupovať do spolupráce s U.S.Steel, lebo sme presvedčení, že bude mať záujem o rozvoj VSŽ,“ zdôraznil podpredseda predstavenstva a viceprezident pre stratégiu Jaroslav Bilík. Predseda predstavenstva a prezident spoločnosti Július Rezeš dnes deklaroval ochotu členov súčasného vrcholného kontrolného orgánu na odstúpenie z funkcií na mimoriadnom valnom zhromaždení VSŽ Holding, ktoré sa podľa neho uskutoční na prelome novembra a decembra. „Ak si to bude vyžadovať situácia a ak to budú žiadať akcionári, predstavenstvo je pripravené aj na takúto alternatívu“ vyhlásil. Zároveň pripomenul snahu majiteľov a top manažmentu VSŽ Holding pokračovať v rokovaniach s vládou SR o riešení súčasnej situácie a hľadaní východísk zo súčasnej krízy vo VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS