ČLÁNOK
Hrozí vyhlásenie cross-defaultu veriteľskými bankami
20. novembra 1998

V Košiciach to dnes oznámil podpredseda predstavenstva spoločnosti a viceprezident pre financovanie Pavol Miškov. „Závery z rokovaní s našimi veriteľmi boli jednoznačné – nesplácať istinu, len úroky, čo sme zrealizovali v požadovanom termíne,“ vyhlásil viceprezident. Dodal, že pravidlá default“ (vyhlásenie dlžníka ako neschopného splácať úver), alebo „cross-default“ (požiadavka všetkých veriteľov o predčasné splatenie úverov) sú uvedené vo všetkých úverových vzťahoch spoločnosti. P. Miškov pripustil možnosť vyhlásenia „cross-defaultu“ na VSŽ Holding všetkými veriteľmi spoločnosti. „Je to vec rozhodnutia bánk,“ povedal. Členovia predstavenstva dnes prezentovali možnosť väčšieho kapitálového vstupu najsilnejšieho strategického partnera spoločnosti – amerického oceliarenského koncernu U.S.Steel do VSŽ nielen do výroby produktov s vyššou pridanou hodnotou, ale aj rozšírením joint-venture na celú hutnícku výrobu. „Snažíme sa vstupovať do spolupráce s U.S.Steel, lebo sme presvedčení, že bude mať záujem o rozvoj VSŽ,“ zdôraznil podpredseda predstavenstva a viceprezident pre stratégiu Jaroslav Bilík. Predseda predstavenstva a prezident spoločnosti Július Rezeš dnes deklaroval ochotu členov súčasného vrcholného kontrolného orgánu na odstúpenie z funkcií na mimoriadnom valnom zhromaždení VSŽ Holding, ktoré sa podľa neho uskutoční na prelome novembra a decembra. „Ak si to bude vyžadovať situácia a ak to budú žiadať akcionári, predstavenstvo je pripravené aj na takúto alternatívu“ vyhlásil. Zároveň pripomenul snahu majiteľov a top manažmentu VSŽ Holding pokračovať v rokovaniach s vládou SR o riešení súčasnej situácie a hľadaní východísk zo súčasnej krízy vo VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS