ČLÁNOK
Hromý odmieta zodpovednosť za vytvorenie nových účtov v SKB
12. júla 2000

Príkazy Vladimíra Hromého, správcu pre výkon nútenej správy v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava (SKB), ktoré vydal bezprostredne po jej zavedení Národnou bankou Slovenska (NBS) 19. apríla tohto roka, boli identické s príkazmi, ktoré vydal úsek bankového dohľadu NBS. Na ich základe V. Hromý obmedzil vykonávanie platobného styku a zúčtovania v banke a zakázal nakladanie s vkladmi klientov banky, ako aj vykonávanie aktívnych a pasívnych obchodov s nebankovými klientmi okrem prípadov, o ktorých rozhodne osobitne. Z tohto dôvodu pred novinármi odmietol akúkoľvek zodpovednosť za vytvorenie nových účtov v SKB v období po zavedení nútenej správy v banke, pretože ako uviedol, žiadne výnimky nepovolil.
V tejto súvislosti potvrdil, že všetky účty, ktoré v banke vznikli po 19. apríli, boli založené v rozpore s vyhlásenými opatreniami, pretože boli vlastne vykonaním nového obchodu. „Z tohto dôvodu som 4. júla podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s dôvodným podozrením zo spáchania trestného činu a 3. júla som odvolal riaditeľov pobočiek banky v Nitre, Prešove, Košiciach, Bratislave a jedného riaditeľa z bratislavského ústredia,“ doplnil V. Hromý. Dôvodom odvolania týchto vedúcich pracovníkov bolo podľa jeho slov nedostatočné zabezpečenie splnenia podmienok pre výkon nútenej správy. Podľa neho sa bude celým prípadom naďalej zaoberať Odbor vyšetrovania Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I. a na základe jeho výsledkov budú vyvodené ďalšie dôsledky. V. Hromý zároveň rezolútne odmietol informácie, podľa ktorých boli zakladateľmi nových účtov najmä prominentné osoby. „Na zozname novovytvorených účtov nie je meno žiadnej osoby, ktorá disponuje verejnou mocou a ani jej rodinných príslušníkov,“ uviedol.
Podľa informácií NBS bolo po 19. apríli vytvorených v SKB spolu 361 nových účtov v celkovom objeme 73,3 mil. Sk. Z tohto počtu vzniklo 112 účtov za účelom rozloženia prostriedkov na účtoch, na ktorých uložené sumy prevyšovali zákonom garantovanú hranicu 322 tis. Sk. Tú je klientom skrachovanej banky povinný vyplatiť Fond ochrany vkladov (FOV). Celkový objem prostriedkov na týchto účtoch predstavoval 47,4 mil. Sk. FOV tieto prostriedky pravdepodobne klientom vyplatí, pretože sa nedá preukázať, že klienti pri zakladaní nových účtov konali úmyselne. Záväzok fondu v súvislosti s vyplácaním náhrad za nedostupné vklady sa však podľa predstaviteľov NBS zároveň znížil o 155 mil. Sk v súvislosti s umožnením výberov peňazí klientov zo svojich účtov v banke po zavedení nútenej správy. Klienti si mohli na základe tohto povolenia vybrať 20 tis. Sk v hotovosti, previesť túto sumu na účet v inej banke alebo vybrať 5 tis. Sk prostredníctvom bankomatu.
O postupe pri vyplácaní náhrad za vklady na účtoch vytvorených po zavedení nútenej správy v SKB by mala rozhodnúť ešte v stredu popoludní Rada FOV.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS