ČLÁNOK
Hromý očakáva zrušenie nútenej správy IRB začiatkom decembra
23. septembra 1999

„Predpokladám, že ministerstvo financií požiada o zrušenie nútenej správy a Národná banka Slovenska (NBS) tejto žiadosti vyhovie, keďže pominuli dôvody na jej uplatňovanie,“ povedal pre agentúru SITA. V januári sa potom očakávajú ďalšie rokovania so zahraničnými záujemcami, pričom ukončenie rokovaní a predaj minimálne 67 % banky V. Hromý predpokladá v prvom štvrťroku 2000.

Ako povedal, v súčasnosti už teda nehrozí likvidácia banky. „Musíme ešte doriešiť vysporiadanie sa s klasifikovanými úvermi, ktorých objem dosahuje približne 12 mld. Sk,“ skonštatoval V. Hromý. Oprávky a rezervy dosahujú v súčasnosti zhruba 8 mld. Sk, nekryté teda ostávajú 4 mld. Sk. Podľa správcu z tohto objemu predstavuje približne 1,7 mld. Sk beznádejne stratových úverov. Podľa dostupných informácií by si banky, ktorých sa týka reštrukturalizačný proces (teda okrem IRB aj Všeobecná úverová banka a Slovenská sporiteľňa) by si mali 20 % všetkých klasifikovaných úverov ponechať vo svojom portfóliu. „Budeme tak zrejme potrebovať ešte približne 2 mld. Sk na doriešenie týchto úverov. Štát doteraz vložil do banky 5,7 mld. Sk. Očakávam však, že tieto náklady sa po ozdravení a predaji majoritného podielu v banke zahraničnému investorovi vrátia,“ dodal správca. Doriešenie problému klasifikovaných úverov správca pre výkon nútenej správy ohraničil časovo lehotou dvoch mesiacov.

Banka pred niekoľkými týždňami začala s presunom problémových úverov, ktoré poskytla v minulosti na družstevnú bytovú výstavbu, do Konsolidačnej banky, š.p.ú., Bratislava (KBB). Objem týchto prostriedkov predstavoval 8,3 mld. Sk. Podľa zverejnených informácií mala tiež banka presunúť podobným spôsobom úvery, ktoré poskytla Slovenským elektrárňam na výstavbu Jadrovej elektrárne Mochovce v objeme približne 4 mld. Sk. „NBS síce rozhodla, že tieto úvery môžme previesť, tieto úvery sú však štandardné a podľa môjho názoru sú vlastne lákadlom v portfóliu IRB pre zahraničných investorov. Ministerka financií prijala moje argumenty a k presunu týchto prostriedkov do KBB zrejme nedôjde,“ povedal V. Hromý.

V súčasnosti eviduje banka 12 záujemcov o kapitálový vstup do IRB, pričom V. Hromý predpokladá, že ich okruh sa môže ďalej rozšíriť. Vybraný investor by sa mal okrem iného zaviazať, že súčasnú výšku základného imania 500 mil. Sk navýši minimálne na 1 mld. Sk. Banka v súčasnosti vykazuje vyrovnané hospodárenie a rovnako ku koncu roka by mala IRB zaevidovať nulový hospodársky výsledok.

Na IRB uvalila NBS nútenú správu 19. decembra 1997. Jej lehota uplynie 18. decembra tohto roku. V banke sa v predchádzajúcich týždňoch na valných zhromaždeniach zrealizovalo zvýšenie základného imania o 5,7 mld. Sk na 8,7 mld. Sk a následne jeho zníženie na 500 mil. Sk, čím sa vykryla jej strata. Tá v kumulovanej výške predstavovala približne 9 mld. Sk. Upisovateľom imania sa stalo Ministerstvo financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS