ČLÁNOK
HP prebral COMPAQ a na trhu zavládli rozpaky. Prečo?
6. septembra 2001

HP prebral COMPAQ a na trhu zavládli rozpaky. Prečo? V oblasti IT ide o najväčší obchod od ochladenia v apríli 2000. Jeho hodnotenie je asi zatiaľ predčasné – koniec koncov fúzia HP a COMPAQ môže padnúť na protimonopolných úradoch na oboch stranách Atlantiku. Niekoľko prvkov je však zrejmých už dnes.

1. Časy sa menia alebo zlatým vajcom sú dnes služby. Asi naozaj platí, že predávať počítače už neznamená iba predávať krabice, ale riešenia. HP sa snažilo kúpiť konzultačnú časť PriceWaterHouse a neuspelo. Podľa niektorých názorov bola práve relatívna sila COMPAQ v službách hlavným motívom kúpy. Spojená firma sa v tejto oblasti stane trojkou v USA.

2. Obchod je vnímaný ako defenzívny. Doba je ťažká a vidina zníženia nákladov o 2,5 mld USD je lákavá. jej druhou stranou je prepustenie 15,000 zamestnancov. Obe firmy sa však prekrývajú v prílią mnohých oblastiach a tak sú výrazné ąkrty nevyhnutné. Napriek snahe proklamova» obchod ako spojenie ide o jednoznačné prevzatie, v ktorom je tým slabąím COMPAQ.

3. Spojenie bude náročné. Podµa ąéfky HP Fioriny Carleton bude spojenie znamena» zmenu základov konkurenčného prostredia v odvetví. Podµa kritikov vąak HP týmto obchodom iba dupµuje to, čo uľ robilo na neotvára sa novými smermi. Okrem toho iba háda» sa dá, nakoµko náročné, zdĺhavé a drahé bude spojenie týchto dvoch firiem. Ako píąe FT spojená firma bude musie» integrova» viaceré platformy a racionalizova» svoje produktové portfĺio.

Chladná reakcia trhu a pokles cien akcií HP v prvý deň obchodovania o 14% jasne naznačujú negatívnu náladu po zverejnení správy o spojení. Veµmi zaujímavý je článok na provokačnom serveri The register.com, uvedený pod veµavravným titulkom Princezná Fiorína pobozkala ąkaredú (ugly) ľabu http://www.theregister.co.uk/content/7/21445.html

P.S. The register.com je ukáľkou toho, ako ináč sa dá písa» o IT . Okrem toho ľe sú kritickí sú i vtipní a dokáľu si robi» srandu aj sami zo seba. Na adrese http://www.theregister.co.uk/content/28/16269.html je prehµad ich ponuky pre manaľérov IT firiem. Nebudem prezrádza» dopredu, treba vidie». Len by ma zaujímalo aký typ karty má Fiorína C.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS