ČLÁNOK
Hospodársky rast sa v strednej Európe spomalí
19. februára 1999

Uvádza sa to v štúdii Viedenského inštitútu pre medzinárodné hospodárske porovnania (WIIW). Na plánované rozšírenie Európskej únie (EÚ) o štáty prvej skupiny by však tento vývoj nemal mať vplyv, avšak očakávania čo najskoršieho rozširovacieho procesu považuje štúdia za neodôvodnené. Informovala o tom rakúska tlačová agentúra APA.
V piatich najrozvinutejších krajinách regiónu strednej a východnej Európy (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko a Slovensko) prognózuje WIIW v tomto roku rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,0 %, zatiaľ čo v minulom roku dosiahol hospodársky rast 3,2 % a v roku 1997 ešte 4,9 %. Hospodársky rast stredoeurópskych postsocialistických štátov by mal podľa štúdie dosiahnuť 3 % rast aj v roku 2000. Zodpovednosť za spomalenie konjunktúry v týchto štátoch v roku 1998 má predovšetkým zníženie tempa ekonomického rastu v Poľsku z 6,8 na 4,8 % ako aj zníženie HDP v Českej republike o 2,6 %.
Štúdia WIIW hodnotí situáciu v Bulharsku a Rumunsku ako nepriaznivú. Bulharsko síce v celoročnom vyjadrení dosiahlo rast HDP o 4,0 %, avšak po 19 % raste v 1. štvrťroku 1998 sa na konci roku opäť dostalo do recesie. V tomto roku predpokladá WIIW v Bulharsku mierny ekonomický rast na úrovni 0,5 %, zatiaľ čo HDP Rumunska by sa malo znížiť o 4 %. V roku 1998 zaznamenala rumunská ekonomika pokles o 5,5 % a o v roku 1997 o 6,6 %.
Výkonnosť ruskej ekonomiky by sa podľa prognózy WIIW mala v tomto roku po minuloročnom prepade 4,6 % opäť znížiť o 3,0 %. Hrubý domáci produkt Ukrajiny by sa mal v tomto roku znížiť o 2,5 %, zatiaľ čo v roku 1997 predstavoval pokles 1,7 %.
Experti WIIW však aj napriek negatívnemu ekonomickému vývoju nepredpokladajú odklad termínu rozširovania EÚ. Konkrétny dátum však odmietli uviesť, pretože o prijatí nových členov budú rozhodovať predovšetkým politickí predstavitelia Únie. Spomalenie hospodárskeho rastu v roku 1998 bolo podľa štúdie WIIW vyvolané poklesom rastu svetovej ekonomiky ako aj tendenciou reálneho zhodnotenia mien transformujúcich štátov. Okrem toho boli v roku 1998 oproti predchádzajúcemu roku vyššie úrokové sadzby, pretože aj napriek poklesu miery inflácie sa úrokové sadzby neznížili.
Podľa autorov štúdie sú na vstup do EÚ najlepšie pripravené Maďarsko, Poľsko a Slovinsko. Prednedávnom zverejnená štúdia inštitútu Wifo, podľa ktorej je najzrelšou krajinou strednej a východnej Európy na vstup do Európskej únie Česká republika, vychádza podľa WIIW zo starých údajov. Okrem toho obe inštitúcie používajú pre ekonomické ukazovatele rôzne váhy, čo môže viesť k rozdielnym záverom.
Trend hospodárskeho poklesu v regióne strednej a východnej Európy by mal podľa expertov WIIW pokračovať aj v rokoch 1999 a 2000, avšak prijatím niektorých opatrení by mohli najrozvinutejšie krajiny tieto problémy prekonať. V roku 2000 by preto Maďarsko, Poľsko a ČR mohli ekonomický vývoj stabilizovať alebo dokonca opäť naštartovať fázu rastu. Všetky transformujúce štáty sú v súčasnosti náchylné na vznik krízy, ktorá by mala pôvod v domácich problémoch. Veľká časť podnikov v Maďarsku a Poľsku je „prakticky insolventná“, pričom na veľký objem majetku je uvalená hypotéka. Aj bankový sektor vo väčšine krajín strednej a východnej Európy musí bojovať s množstvom problémov. Privatizácia rozhodujúcich českých bánk sa preto nemusí podľa WIIW skončiť úspechom.
Zatiaľ čo miera inflácie je v stredoeurópskych štátoch na ústupe a preto nepredstavuje takmer žiadny problém, vývoj bežného účtu platobnej bilancie nezaznamenal žiadne zlepšenia a ani prognóza nie je priaznivá. Najvyššie pasívne saldo na bežnom účte dosiahlo v minulom roku Slovensko (10,6 % HDP), pričom v tomto roku by mohlo poklesnúť na 7,0 % HDP. Naopak najnižší deficit na bežnom účte zaznamenalo v roku 1998 Slovinsko s 0,2 % HDP. Podľa štúdie WIIW by mohlo vysoké pasívne saldo na bežnom účte platobnej bilancie v kombinácii s poklesom priemyselnej produkcie spôsobiť v SR problémy na kapitálovom trhu. Podobný negatívny vývoj je možné očakávať aj v Bulharsku a Chorvátsku. Vznik tohto problému však podľa WIIW nie je aktuálny v Poľsku alebo Maďarsku, pretože obe krajiny už dosiahli najväčší pokrok v procese reštrukturalizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS