ČLÁNOK
Hospodárske výsledky ČSOB za rok 2000
20. júna 2001

Československá obchodná banka dosiahla na Slovensku v roku 2000 čistý zisk 1, 528 mld. Sk. Banka tiež zaznamenala až 37%-ný nárast v objeme vkladov z 30,507 mld. Sk z konca roku 1999 na 41,842 mld. Sk k 31. decembru 2000. Medzi najvýraznejšie strategické úspechy ČSOB patrí rozšírenie portfólia finančných aktivít skupiny založením ČSOB stavebnej sporiteľne v decembri 2000. Po len niekoľkomesačnom pôsobení na slovenskom trhu stavebného sporenia získala 12,9% podiel podľa počtu uzatvorených zmlúv a až 13,8% podľa cieľovej sumy. Do konca 1. štvrťroka 2001 si získala dôveru viac ako 35 000 klientov. Ďalšie naplnené strategické zámery banky za rok 2000 sú rozvoj pobočkovej siete s nárastom oproti roku 1999 o 47% a rozvoj produktov pre retailovú klientelu.

Rentabilita kapitálu /ROE/ za skupinu ČSOB predstavuje za rok 2000 hodnotu 14,26%, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 4,69%. Vlastné imanie skupiny vzrástlo z 31 478 mld. Kč (1999) na úroveň 34 336 mld. Kč (2000) a konsolidovaný zisk z 2,82 mld. Kč na 4,69 mld. Kč k záveru roka 2000.

Bilančná suma ČSOB na Slovensku sa v roku 2000 vyšplhala na 52,273 mld. Sk čo predstavuje nárast o 5,528 mld. Sk oproti koncu roka 1999.

Viac ako 35-ročná tradícia banky, dôveryhodnosť, ako aj neustále rozrastajúca sa pobočková sieť a nové produkty pre drobných klientov prispeli až k 37%-nému nárastu objemu vkladov z 30,507mld. Sk z konca minulého roku na 41,842 mld. Sk k 31. decembru 2000. Objem brutto úverov sa za rok 2000 zvýšil o 1,198 mld. Sk, z 13,234 mld. Sk z konca roku 1999 na 14,432 mld. Sk. V roku 2000 dosiahol čistý zisk banky na Slovensku po zdanení úroveň 1,528 mld. Sk.

Rozvoj pobočkovej siete
Keďže cieľom ČSOB je byť, čo najbližšie ku klientom, neustále rozširuje sieť svojich pobočiek. K 31. decembru 2000 banka poskytovala svoje služby klientom v 25 pobočkách na Slovensku. V porovnaní s koncom roka 1999 ich počet vzrástol 8, čo predstavuje 47%-ný nárast. Stav k 14.6. 2001 je 30 pobočiek. Do konca roka 2001 by mal ich počet vzrásť na 40.

Rozvoj produktov pre občanov
ČSOB sa neustále venuje vývoju nových produktov pre všetky skupiny klientov. Po úspešnom zavedení balíčkov produktov pod názvom ČSOB KONTO KOMPAKT a ČSOB KONTO KOMPAKT+ s možnosťou kontokorentného úveru vo forme prečerpania na bežnom účte do výšky zmluvne dohodnutého úverového limitu vo februári 2000, depozitných produktov Sporiaci účet a Rentový účet, zaviedla ďalšie zaujímavé produkty. Od 1. júna 2000 ČSOB ponúka svojim klientom aj možnosť samostatného kontokorentného úveru a úverovej karty s 0% úročením po dobu jeden mesiac. V septembri 2000 banka doplnila ponuku oslovujúc najmladšiu generáciu klientely uvedením produktov ČSOB Junior program a ČSOB Študent program.

Plány na rok 2001
V súčasnosti je ČSOB už v procese napĺňania cieľov na rok 2001 uvedením spotrebných úverov a zmenou obchodnej značky odvodenej od loga KBC ČSOB Spotrebné úvery, od 20 000,- do 750 000,- Sk, sú rýchlo dostupné finančné prostriedky všetkým občanom Slovenska od 18 do 65 rokov. Sú určené na preklenutie obdobia finančnej tiesne, kedy klient potrebuje a nemá k dispozícii vlastné finančné prostriedky. Doba splácania sa pohybuje od 1 do 7 rokov. Uvedením produktu spotrebných úverov v máji tohto roka ČSOB potvrdzuje zámer aktívne sa, popri doterajšom zameraní na firemnú klientelu, etablovať aj v oblasti finančných služieb pre obyvateľstvo – retail. Banka sa tiež plánuje zamerať na rozvoj elektronických distribučných kanálov – call centrum čiže telefonického bankovníctva v podobe služby LINKA 24, ktorá bola zavedená na jar roku 2001 a v blízkej budúcnosti rozšíri svoju ponuku produktov v oblasti internet bankingu.

Súčasťou dlhodobej stratégie skupiny ČSOB je výraznejšia diverzifikácia finančných služieb pre portfólio štyroch hlavných klientských segmentov: podnikateľskú klientelu, finančné trhy a finančné inštitúcie, malé a stredné podniky a drobnú klientelu. Podstatnou strategickou víziou je koncept bankopoisťovníctva.

ČSOB je univerzálnou bankou pôsobiacou na území Českej a Slovenskej republiky. Bola založená

v roku 1965. Uskutočňuje operácie v slovenských korunách i devízach pre tuzemských i zahraničných klientov, právnické a fyzické osoby. V roku 1999 prešla ČSOB zásadnou zmenou a jej majoritným akcionárom sa stala belgická KBC Bank. Na Slovensku má ČSOB 30 pobočiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS