ČLÁNOK
Hospodárska rada odporúča reformu verejných financií
4. decembra 2000

Hospodárska rada vlády navrhuje zvýšiť zodpovednosť a transparentnosť pri rozdeľovaní verejných financií. Reforma riadenia verejných financií, ktorú rada prerokovala, ráta s reformou samotného štátneho rozpočtu, so zavádzaním programového rozpočtovania, implementáciou systému štátnej pokladnice a tiež s decentralizáciou verejných financií. Ako po rokovaní rady informoval vicepremiér Ivan Mikloš, decentralizácia v nadväznosti na reformu verejnej správy ráta najprv s vyšším podielom prerozdeľovania daní v prospech samospráv, neskôr by mali samosprávy samy prebrať rozšírené daňové kompetencie.

Podľa odporúčania expertov by malo Ministerstvo financií SR (MF) doplniť tento materiál o ďalšie opatrenia, ktoré smerujú k sprehľadneniu rozpočtu a k zvýšeniu zodpovednosti a motivácie rozpočtových subjektov. Hospodárska rada navrhuje, aby MF zmenilo celý systém prípravy štátneho rozpočtu, keďže v súčasnosti je príprava podľa I. Mikloša založená na princípe zotrvačnosti. Ministerstvo má aj hľadať spôsob, ako zvýšiť motiváciu rozpočtových jednotiek, aby sa snažili o úspory a reformy. Na druhej strane podľa odborníkov je potrebné zvýšiť aj tvrdosť rozpočtových obmedzení, jednou z možností je zavedenie osobnej zodpovednosti správcu rozpočtovej kapitoly za dodržanie rozpočtu.

Hospodárska rada vlády tiež odporučila, aby rezortné ministerstvo v súvislosti s decentralizáciou financií nezvyšovalo daňové zaťaženie. Rovnako neodporúča používať privatizačné príjmy na iné účely, než je znižovanie zadlženosti, prípadne na reformné kroky. Ministerstvo financií by malo tiež analyzovať príčiny rastu deficitu verejných financií v posledných 5 až 7 rokoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS