ČLÁNOK
Hospodárenie Železníc SR (ŽSR) skončilo za prvých 7 mesiacov tohto roka so stratou 2,9 mld. Sk.
30. augusta 1997

Podstata tejto situácie spočíva v nedostatku zdrojov potrebných na zabezpečenie úloh z Programu transformácie a rozvoja železničnej dopravy do roku 2 000 a následne nato nutnosťou financovať modernizáciu železničnej infraštruktúry z vlastných zdrojov. Tie začali chýbať v prevádzke. ŽSR riešili túto situáciu krátkodobými a kontokorentrnými úvermi vo výške 2,162 mld Sk, eskontnými zmenkami vo výške 1,817 mld. Sk a finančnými výpomocami vo výške 2,598 mld Sk. ŽSR majú aj záväzok zo sociálneho zabezpečenia 1 mld. Sk.Strata železníc za prvých 5 mesiacov tvorila približne 2 mld Sk, čo je oproti plánu viac o 415 mil. Sk. Podstatná časť straty vznikla v prevádzkovej oblasti, kde náklady vzrástli oproti plánu o 138 mil. Sk. Plán nákladov bol prekročený aj v oblasti spotreby materiálu o 75 mil. Sk. Z finančných operácii za 5 mesiacov tohto roku vznikla strata 247 mil. Sk, čo je dôsledkom úverovej zadĺženosti . Za poskytnuté úvery železnice zaplatili úroky vo výške takmer 267 mil. Sk. Plán prepravy tovaru bol splnený na 100,4 %. Hospodárenie v minulom roku dosiahlo stratu 495 mil. Sk. Najviac sa na tom podiaľala strata z finančných operácií, ktorá predstavovala 714 mil. Sk, čo je 145-krát viac ako v roku 1995. Železnice zároveň zrealizovali projekt Komplexného vybavenia cestujúcich (KVC), uviedli do prevádzky samoobslužný informačný stojan s dotykovou obrazovkou a nasadili nové klimatizované vozne do IC vlakov. Týmito investičnými aktivitami železnice prekročili plán investícii o 68 %, čím sa úverová zadlženosť zvýšila na 5,1 mld Sk.Podnikateľský plán na rok 1997 predpokladal v nákladnej preprave dosiahnúť objem prepravy na úrovni 59 mil. ton, v osobnej preprave zabezpečiť dopravný výkon podľa predpísanej zmluvy o výkonnoch vo verejnom záujme na rok 1997. V tomto roku pokračuje aj realizácia programu modernizácie mobilných prostriedkov a prepravných koridorov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS