ČLÁNOK
Hospodárenie VSŽ, a.s., Košice v roku 1997
12. mája 1998

Zisk pred zdanením predstavoval v minulom roku 1,025 mld. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o 1,446 mld. Sk. Zisk na jednu akciu sa tak znížil zo 76,51 Sk v roku 1996 na minuloročných 15,93 Sk. Zároveň na jednu akciu pripadla dividenda 15 Sk, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo 40 Sk. Prevádzkový zisk spoločnosti klesol z 3,945 mld. Sk v roku 1996 na minuloročných 1,822 mld. Sk. Spoločnosť eviduje ku koncu minulého roka pohľadávky 15,184 mld. Sk, čo predstavuje rast o 1,893 mld. Sk. Dlhodobé záväzky vzrástli z 7,997 mld. Sk v roku 1996 na minuloročných 8,878 mld. Sk. Krátkodobé záväzky sa medziročne zvýšili o 698,414 mil. Sk na 19,163 mld. Sk. Bankové úvery dosiahli 4,256 mld. Sk, čo predstavuje pokles o 1,215 mld. Sk. Pri vlastnom imaní 26,809 mld. Sk tak v minulom roku dosiahla úverová zaťaženosť spoločnosti 15,9%, zatiaľ čo v roku 1996 to bolo takmer 20%. VSŽ, a.s., Košice, ktoré sa v súčasnosti už nazývajú VSŽ Holding, a.s., Košice, znížili v minulom roku finančné investície o 1,102 mld. Sk na 1,987 mld. Sk. Zásoby sa mierne zvýšili a dosiahli 5,971 mld. Sk. Základné imanie spoločnosti predstavuje 16,448 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS