ČLÁNOK
Hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) za minulý rok skončilo s deficitom 1,840 mld. Sk.
3. apríla 1998

Pohľadávky VšZP na poistnom predstavovali k 31. decembru 1997 sumu 1,514 mld. Sk a pohľadávky na sankciách 1,231 mld. Sk. Záväzky poisťovne k tomuto dátumu dosiahli výšku 2,505 mld. Sk. Podľa E. Hostýna nepriaznivú finančnú situáciu poisťovne v rozhodujúcej miere ovplyvnili štátne zásahy do systému ako napríklad cenový výber MF SR z 1. apríla 1997 a novela zákona o Liečebnom poriadku z októbra 1997. Na deficit mali vplyv aj náklady na liečivá a zdravotnícke pomôcky, expanzia site zdravotníckych zariadenie, najmä v súvislosti s privatizáciou ambulantnej sféry, ktorá viedla k neodôvodnenému navyšovaniu výkonov. Riaditeľ VšZP zdôraznil, že nezanedbateľný vplyv mala povinnosť uhrádzať tie výkony, ktoré nie sú zdravotnícky i výkonmi, ale napríklad službami pre Sociálnu poisťovňu, alebo orgány činné v trestnom konaní. Nepriaznivá pre hospodárenie VšZP za minulý rok bola aj zmena prerozdeľovania poistného v priebehu roka a náhradný spôsob prerozdeľovania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS