ČLÁNOK
Hospodárenie ŠR za prvé dva mesiace roku 1998
4. marca 1998

Vďaka výraznému januárovému prebytku, ktorý bol 3,474 mld. Sk, sa však štátny rozpočet nachádza za prvé dva mesiace v kumulatívnom prebytku 326 mil. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytlo Samostatné oddelenie pre vzťahy s verejnosťou Ministerstva financií SR. Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli vo februári 9,593 mld. Sk, zatiaľ čo výdavky boli 12,829 mld. Sk. Tieto čísla sa takmer zhodujú s hospodárením štátu vo februári 1997, kedy bol deficit 3,245 mld. Sk pri príjmoch na úrovni 9,568 mld. Sk a výdavkoch 12,813 mld. Sk. Minulý rok bol štátny rozpočet na konci februára v kumulatívnom deficite 361 mil. Sk, keďže v januári nedosiahol až taký prebytok ako v roku 1998. Za prvé dva mesiace tohto roka boli príjmy štátneho rozpočtu na úrovni 25,99 mld. Sk, čo je nepatrne viac ako v roku 1997, kedy boli príjmy za toto obdobie 25,774 mld. Sk. Výdavky štátneho rozpočtu sú však mierne nižšie ako v minulom roku. Tohtoročné výdavky za prvé dva mesiace boli 25,752, kým v minulom roku to bolo 26,135 mld. Sk. Podľa dílerov komerčných bánk je pre štátny rozpočet typické, že sa v prvých mesiacoch roka nachádza v miernom prebytku a potom začne postupne rásť deficit. Na tento rok je naplánovaný deficit na úrovni 5 mld. Sk pri príjmoch 179,8 mld. Sk a výdavkoch 184,8 mld. Sk. Z tohto dôvodu očakávajú díleri, že v blízkej budúcnosti začnú rásť nároky štátneho rozpočtu na finančný trh. Tieto tlaky však nebudú mať pôvod v priebežnom deficite, ktorý si môže ministerstvo financií kryť refinancovaním cez Národnú banku Slovenska za výhodný úrok 12 % p.a. „Banky sú si vedomé toho, že čísla o príjmoch a výdavkoch štátneho rozpočtu nezahrňujú asi 82 mld. Sk z deficitov z minulých rokov, ktoré sú kryté štátnymi cennými papiermi splatnými v tomto roku. Štát ich bude musieť revolvovať, čo zrejme opäť vyvolá tlak na rast úrokových výnosov pri štátnych dlhopisoch,“ povedal jeden z dílerov. Najväčšia potreba štátu sa podľa neho bude v tomto roku spájať s mesiacmi august a október.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS