ČLÁNOK
Hospodárenie Slovnaftu skončilo so ziskom 2,57 mld. Sk
28. februára 2001

Hospodárenie najväčšej slovenskej rafinérie, a.s. Slovnaft Bratislava skončilo v minulom roku podľa predbežných neauditovaných výsledkov so ziskom 2,569 mld. Sk. Hospodárenie spoločnosti sa tak dostalo z červených čísel, keď v roku 1999 vykázal Slovnaft stratu 2,484 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca spoločnosti Ľubomír Žitňan. Slovnaft v minulom roku dosiahol tržby v celkovom objeme 73,55 mld. Sk čo predstavuje medziročné zvýšenie o 68 %.

Prevádzkové hospodárenie skončilo v zisku 8,271 mld. Sk, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom nárast o viac ako 5 mld. Sk. Zisk pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) stúpol vlani na 11,794 mld. Sk, pričom v roku 1999 predstavoval 5,746 mld. Sk. Marža EBITDA v pomere k tržbám tak vzrástla na 16 % z 13,1-percentnej predvlaňajšej úrovne. Kapitálové výdavky firmy zaznamenali klesajúcu tendenciu, keď na ne vlani rafinéria preinvestovala 1,025 mld. Sk, čo je menej ako polovica úrovne roku 1999 a len desatina kapitálových výdavkov z roku 1998.

Po navýšení základného imania Slovnaftu je maďarská spoločnosť MOL 36,2-percentným vlastníkom spoločnosti, Slovintegra má 28,67-percentný podiel, Bank of New York kontroluje 8,38 % a Fond národného majetku 7,98 %. Slovenský plynárenský priemysel vlastní 4,5 %, Chase Limited 3,7 % a Slovbena 2,9 %. Štátom kontrolovaní akcionári majú záujem svoje podiely odpredať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS