ČLÁNOK
Holding je po deviatich mesiacoch roka v strate
30. septembra 1998

Objem výroby a tržieb skupiny podnikov Bučina sa pohybuje na úrovni minulého roka, avšak finančné náklady sú vyššie ako prevádzkový zisk a holding je po deviatich mesiacoch roka v strate. Vyplýva to z vyjadrení Roberta Varacu, vedúceho útvaru plánovania a zástupcu ekonomického riaditeľa Bučina, a. s., Zvolen. Ako konštatoval, tohtoročné plány Bučiny sa neplnia, lebo oživenie stavebníctva a nábytkárskeho priemyslu, ktoré pred rokom proklamovala bývalá vláda, sa nedostavilo. Pozitívne hospodárske výsledky zabezpečuje predovšetkým export – do SRN, Rakúska, Talianska, Francúzska, Holandska a Švajčiarska. Samotný výrobný podnik Bučina Zvolen, a. s., za deväť mesiacov zaznamenal za predaj drevotrieskových dosák tržby v objeme 586 mil. Sk a zisk 9,4 mil., za predaj preglejok tržby 171 mil. a zisk 2,8 mil. a z piliarskej výroby tržby 269 mil. a stratu 2,9 mil. Sk. Vyššie očakávania boli v oblasti drevotriesok, kde sa kvôli prognózovanému rozbehu stavebníctva aj uskutočňuje modernizácia linky. Na výške odbytu preglejok sa 80 percentami podieľa vývoz. Výsledok z piliarskej výroby zodpovedá podľa R. Varacu dnešnej realite v SR, kedy nie sú výrobné kapacity píl efektívne vyťažené. A to v Bučine ešte časť zapĺňajú dodávky lepených dosák do Rakúska. Na budúci rok, ak sa rozbehne výroba s vyššou pridanou hodnotou, by vyššie využitie malo aj túto oblasť priviesť do zisku. Rozmach, ale len vďaka dodávkam do SRN a Švajčiarska, zaznamenáva výroba ekostavieb: rodinných domov a obytných buniek. Do septembra sa pre SRN vyrobilo asi 100 domov v celkovej hodnote 175 mil. Sk, čo je takmer trikrát viac ako za celý rok 1997. Výroba pre domáci trh je trikrát menšia ako sa plánovalo a predstavuje len šestinu dodávok do zahraničia. V budúcom roku by výroba domov pre zahraničie mohla dosiahnuť hodnoty 345 mil. Sk a pre SR 90 mil. Sk. Objem výroby obytných buniek sa plánuje vo výške 16,5 mil. Sk, čo je asi 150 kusov. Tohto roku sa investuje 12 mil DEM z úveru Európskej banky pre obnovu a rozvoj do už spomenutej modernizácie drevotrieskovej linky. Tá bude pokračovať aj o rok, kedy sa budú z rovnakého úverového zdroja aj rekonštruovať tepelné rozvody, dôjde k modernizácii alebo náhrade veľkých spotrebičov energie a vybuduje sa riadiaci systém energetického hospodárstva. Bučina získala od EBRD úver v celkovej výške 28 mil. DEM. Objem pohľadávok je stabilizovaný a prevyšuje množstvo záväzkov, ktorých výška postupne klesá. Platobná disciplína domácich odberateľov sa nemení, dlhujú najmä distribučné firmy. Ako R. Varaca konštatoval, skupina Bučiny, ktorej mesačný obrat sa pohybuje okolo 170 mil. Sk, sa v súčasnosti nezaobíde bez prevádzkových úverov. Podnik sa totiž snaží udržať si chod výroby a svojich partnerov v takom rozsahu, aby mohol v budúcom roku zareagovať na očakávaný rozvoj potrieb stavebníctva a nábytkárstva. V tomto roku sa očakávajú výkony na úrovni minulého roka, pre budúci rok jestvujú predstavy o 10 až 15-percentnom raste – nielen na základe oživenia v SR, ale aj vďaka zvýšenému záujmu zahraničia. Za rok 1997 Bučina, a. s., vyrobila tovar vo výške 1,52 mil. Sk a dosiahla čistého zisku 12,8 mil. Aj keď bola výroba o desať, resp. 17 mil. nižšia ako v rokoch 1996, resp. 1995, zisk bol väčší o dva, resp. štyri mil. Sk. V polovici roka došlo k organizačným zmenám, kedy sa Bučina, a. s., stala vedúcou firmou holdingu. Rozhodujúcu časť výroby zabezpečujú Bučina Zvolen, a. s., a Bučina Ekostavby, a. s., hlavnou obchodnou spoločnosťou je Bučina Trade, a. s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS