ČLÁNOK
Hodnotenie januárového hospodárskeho vývoja
10. marca 1998

Jej medziročný nárast predstavoval 10,5 %. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, poklesli v januári o 9,1 mld. Sk. Ako agentúru SITA informoval hovorca NBS Ján Onda, celkový stav úverov k ultimu januára bol 387,2 mld. Sk. Medzimesačný pokles (1,4 mld. Sk) bol výsledkom poklesu korunových úverov o 4,6 mld. Sk a rastu úverov v cudzej mene o 3,2 mld. Sk. Medziročný rast celkových úverov dosiahol 4,8 %, z toho úverov podnikom a obyvateľstvu 1,7 %. Priemerná úroková miera z úverov čerpaných v decembri vzrástla na 20,93 % a priemerná úroková miera zo stavu úverov dosiahla 16,21 %. V porovnaní s decembrom sa januárová úroveň spotrebiteľských cien zvýšila o 1,9 %. Ročná miera inflácie dosiahla 7,2 %. Celkové devízové rezervy NBS poklesli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 123,8 mil. USD. Ich stav k ultimu januára vo výške 3 161,1 mil. USD zodpovedal 3,1-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR v roku 1997. Bežné hospodárenie štátneho rozpočtu ku koncu januára skončilo prebytkom 3,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS